Recover Energy doet 13.000 bezwaren verdwijnen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Recover Energy doet 13.000 bezwaren verdwijnen

Jeroen Gillabel

woensdag 16 mei 2012

Begin dit jaar werden meer dan 13 000 bezwaarschriften ingediend tegen de bouwvergunningsaanvraag van Recover Energy voor een afvalverbrandingsinstallatie in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. In ons optimisme over deze massale afwijzing door de bevolking – een signaal dat wel moest gehoord worden door de bevoegde administratie - waren we even vergeten dat de mensen achter Recover Energy goede goochelaars zijn. Ze zijn er namelijk in geslaagd om de massa bezwaarschriften… te doen verdwijnen.

Hoe ze dat klaargespeeld hebben? Kinderlijk eenvoudig, zo blijkt. Recover Energy heeft haar bouwvergunningsaanvraag simpelweg ingetrokken. Zogezegd omdat uit een advies van Waterwegen&Zeekanaal was gebleken dat er een paar kleine foutjes in de plannen geslopen waren. Geen probleem, dachten ze bij Recover Energy, laten we dat even rechtzetten door onze aanvraag opnieuw in te dienen. Gevolg: alle 13 000-en-zoveel bezwaarschriften werden waardeloos, en het maatschappelijk verzet kon van voor af aan beginnen. En dan te bedenken dat maatschappelijk verzet te pas en te onpas wordt aangegrepen om vertragingen in vergunningsdossiers aan te klagen.

Opvallend was ook dat in het advies van Waterwegen&Zeekanaal naast de technische details ook fundamentele bezwaren geformuleerd werden. Zo bleek de opbouw van de site dusdanig te zijn gepland dat transport van containers via het kanaal fysiek onmogelijk is. Bizar, aangezien Recover Energy steeds beweert dat transport via water een essentieel onderdeel van het project is. Zo zie je maar dat communicatie en intenties niet altijd gelijk lopen als het over afvalverbranding gaat.

Sinds de grote verdwijntruc zijn we weer een paar maanden verder, en loopt het openbaar onderzoek voor de nieuwe aanvraag bij de gewestelijke administratie Ruimtelijke Ordening. Want jawel, net als vorige keer is de administratie van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) erin geslaagd om dit project als een “werk van algemeen belang” te beschouwen, zodat het lokale niveau (dat negatief staat tegenover het dossier) buiten spel staat.

Aangezien er op een paar technische details na niets veranderd is aan het dossier, heeft Bond Beter Leefmilieu haar originele bezwaarschrift opnieuw op de post gedaan richting Kampenhout. Net zoals de mensen van StopDeOven nog maar eens massaal mensen mobiliseren om hetzelfde te doen. Wie zich intussen afvraagt waarom deze oven een slecht idee is, verwijzen we graag door naar onze eerdere babbel. Het begint immers veel weg te hebben van de betere soap.