Regering keurt aanpassingen decreet ruimtelijke ordening goed ondanks kritiek Raad van State

In een zitting van eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering fundamentele aanpassingen goed aan het decreet ruimtelijke ordening, dit op voorstel van minister Van Mechelen. Dat de regering de voorstellen van Van Mechelen heeft goedgekeurd, wekt verwondering. Eerder al gaven diverse adviesraden een zeer kritisch of ronduit negatief advies over het werkstuk. Toen ook de Raad van State in september een zeer kritisch advies uitbracht, hadden we verwacht dat het ontwerp zou worden herbekeken. Maar de regering zet nu dus toch door. Politieke berekening heeft het duidelijk gehaald van de nood aan kwalitatief werk.

Met het nieuwe decreet wordt het onder meer mogelijk om voor ‘projecten van strategisch belang’ af te wijken van het structuurplan, wordt het vergunningenbeleid helemaal omgegooid en wordt minder streng opgetreden tegen bouwovertredingen. Daarnaast worden de al soepele regels voor zonevreemde gebouwen nog verder versoepeld en komt er een uitdovend woonrecht voor bewoners van illegale weekendverblijven. Tot slot wordt er een aparte rechtbank voor ruimtelijke geschillen opgericht.

De Raad van State stelt in zijn advies onder meer dat de Vlaamse regering in deze niet bevoegd is om een eigen rechtbank op te richten, dat komt toe aan de federale overheid. Daarnaast vindt de Raad van State dat de criteria voor 'projecten van strategisch belang' te vaag en algemeen zijn en heeft de Raad vragen bij de versoepeling van het handhavingsbeleid.

Het decreet wordt nu ingediend in het Vlaams parlement. De vraag is of in het parlement nog een inhoudelijk debat zal mogen plaatsvinden, dan wel of dit onvoldragen werkstuk er met de karwats zal worden doorgejaagd.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen