Regering niet onpartijdig voor Uplace

Vorige week ontving Bond Beter Leefmilieu het advies van de auditeur van de Raad van State over de milieuvergunning van het winkelcomplex Uplace in Machelen. De auditeur stelt voor om de milieuvergunning te vernietigen. Volgens de auditeur heeft de Vlaamse regering zich niet onpartijdig opgesteld bij het afsluiten van het brownfield-convenant, een overeenkomst tussen de regering en de projectontwikkelaar voor de sanering van de vervuilde gronden. 

In dat brownfield-convenant heeft de Vlaamse regering het afleveren van een milieuvergunning als een vaste verbintenis opgenomen. Daardoor kon de minister niet meer onafhankelijk oordelen over de milieu-impact bij de aanvraag van de milieuvergunning. Die vergunning moest hoe dan ook afgeleverd worden. De auditeur verwijst in zijn verslag ook naar concrete uitlatingen van ministers in het parlement - zoals “Pacta sunt servanda“ - die aantonen dat de regering niet meer onpartijdig kon oordelen over de milieuvergunning, omdat ze op voorhand al had beslist dat ze die zou afleveren. Als dit bevestigd wordt in het arrest, gaat Uplace terug naar af. Heel het project is immers gebaseerd op het brownfield-convenant. 

Shoppingcentra