Renovatiepact biedt historische kans om CO2-uitstoot grondig aan te pakken | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Renovatiepact biedt historische kans om CO2-uitstoot grondig aan te pakken

Persbericht Bond Beter Leefmilieu

woensdag 16 september 2015

Bond Beter Leefmilieu is verheugd dat de Vlaamse Regering samen met alle betrokkenen werk wil maken van een grondige renovatie van onze woningen. De milieubeweging engageert zich om mee haar schouders te zetten onder het renovatiepact.

Sara Van Dyck van BBL: “Het renovatiepact biedt een historische kans om de hoge energiekost en CO2-uitstoot van onze energieverslindende woningen drastisch terug te dringen. Dit is cruciaal om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te halen. We hopen dat de Vlaamse Regering samen met alle betrokken deze kans met beide handen grijpt en volop gaat voor een ambitieuze uitwerking van het renovatiepact.”

Willen we een gevaarlijke klimaatverandering vermijden, zorgen voor comfortabele woningen, een betaalbare energiefactuur en meer tewerkstelling in de bouwsector dan moeten we nu de koe bij de horens vatten. Een ambitieuze langetermijndoelstelling met een concreet stappenplan moet de richting aangeven en ervoor zorgen dat onze gebouwen tegen 2050 minstens 90% minder CO2 uitstoten. Om dit mogelijk te maken, moeten we niet alleen inzetten op een gerichte ondersteuning van grondige renovaties, maar mogen we er ook niet voor terugdeinzen om stapsgewijs verplichtingen in te voeren voor bestaande woningen.

Bond Beter Leefmilieu apprecieert het open en participatieve proces van het renovatiepact van de voorbije maanden. De organisatie hoopt dat ook de verdere uitwerking van het pact ook zal gebeuren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Dit is cruciaal om een draagvlak voor deze grote renovatiegolf te verzekeren.

Sara Van Dyck