Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu vragen wettelijk kader voor cohousing

Steeds meer mensen willen gezamenlijk een woonproject oprichten. Dat loopt niet van een leien dakje, want vele gemeenschappelijke woonprojecten stoten op juridische problemen en administratieve onduidelijkheden. Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu vragen daarom aan de Vlaamse regering om een degelijk wettelijk kader uit te werken voor cohousing projecten. Het Vlaams Parlement vraagt hetzelfde in een nieuwe resolutie, die wordt volgende week gestemd.

Geen wettelijke definitie

Gemeenschappelijk wonen biedt tal van voordelen, maar stuit in de praktijk op problemen met vergunningen, uitkeringen, belastingen en premies. Het grootste knelpunt is dat er geen wettelijke definitie bestaat van wat gemeenschappelijk wonen is. Gemeenschappelijk wonen bestaat in feite niet voor de wet. Daardoor is er veel onduidelijkheid voor de vergunningverlening, eigendomsverdeling of fiscaliteit. Heel wat potentiële projecten lopen hier op vast.

Daarom roepen Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu de Vlaamse regering op werk te maken van een wettelijk kader. “We hebben alvast zelf een voorstel voor een decretale definitie uitgewerkt, samen met een voorbeeld van stedenbouwkundige voorschriften die gebruikt kunnen worden voor gemeenschappelijke woonprojecten,” zegt Sofie Deberdt van Samenhuizen.

Resolutie

Vlak voor de zomer keurde de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement een resolutie over nieuwe woonvormen goed. Meerderheid en oppositie vragen in deze resolutie om gemeenschappelijke woonvormen wettelijk te definiëren en problemen op vlak van uitkeringen, fiscaliteit of woonstimuli weg te werken. Volgende week wordt de resolutie gestemd door het Vlaams parlement.

Studiedag van Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen vzw

Woensdag 7 oktober organiseren Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu een studiedag over gemeenschappelijk eco-wonen. Twee jaar geleden startten beide verenigingen een pilootproject op. Vijf gemeenten stelden een grond ter beschikking voor een gemeenschappelijk eco-woonproject. Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu zorgden voor de begeleiding van de lokale woonactoren. De pilootprojecten worden op de studiedag voorgesteld. De pilootprojecten bevinden zich in Kortrijk, Sint-Niklaas, Turnhout, Houthalen-Helchteren en Leuven.Op basis van de pilootprojecten werkten Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen een draaiboek uit met beleidsaanbevelingen voor gemeenten en de Vlaamse overheid.

Duurzaam bouwen en wonen