Scheldeverdrag tussen Vlaanderen en Nederland in werking

Sinds 28 augustus is het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland over de Ontwikkelingsschets 2010 voor het estuarium van de Schelde officieel van kracht. Het verdrag koppelt de verdieping van de Schelde aan ontwikkeling van natuur en bestrijding van overstromingsgevaar.

Langdurig gepalaver in de Nederlandse Eerste Kamer en zware diplomatieke druk uit Vlaanderen leverden een bijzonder dubbelzinnig resultaat op. Het verdrag is zonder wijzigingen goedgekeurd. Dat zou als een pluspunt kunnen tellen, ware het niet dat in allerlei teksten en verklaringen rond het verdrag ernstige onzekerheid is gecreƫerd omtrent de tijdige en kwalitatieve uitvoering van het Nederlandse natuurpakket. We hebben een mooi stuk papier, maar of er iets van in huis komt, is erg onduidelijk.

Waterkwaliteit