Seine-Schelde Oost en West: veel plannen, maar nog steeds geen water

De kwestie van de waterbalans van Seine-Schelde-West, de verbinding tussen de haven van Zeebrugge met de Europese binnenvaartwegen, wordt met de dag hallucinanter. Uit de studie van de waterbalans van het project Seine Schelde West was al gebleken dat er in de zomer geen druppel water over is om het geplande kanaal te voeden. Ondertussen publiceerden wetenschappers van de KULeuven - op vraag van de Vlaamse en Federale overheid – een rapport waarin onder andere staat dat door klimaatverandering tijdens droge zomers de laagste rivierdebieten met meer dan 50% kunnen dalen.

Er is dus vandaag al een watertekort voor onze rivieren, stromen en kanalen – en de komende decennia zal er nog minder water zijn.

Ondertussen is duidelijk dat er nog minstens twee plannen in opmaak zijn die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de waterbalans van het Scheldebekken.

In Wallonië bestudeert men volop plannen voor Seine-Schelde-Oost (neen, dit is géén grap), een verbinding tussen de Bovenschelde in Frankrijk en de Samber in Charleroi. In Gent wordt hard gewerkt aan scenario’s voor een upgrade voor het kanaal Gent-Terneuzen – ook daar zijn de effecten op de waterbalans en de verzilting grote problemen.

Biologen waarschuwen dan ook deze week in de krant De Standaard voor de negatieve effecten van minder zoetwaterafvoer op de waardevolle zoetwatergetijdegebieden langs de Schelde.

Bond Beter Leefmilieu herhaalt nogmaals de vraag naar een geïntegreerde studie van de cumulatieve effecten van al deze effecten op de waterbalans én op de natuurwaarden in het Schelde-estuarium. Ons schaars natuurlijk kapitaal (een zeldzame schat in het licht van de klimaatverandering) dreigt hier verkwanseld te worden. 

Waterkwaliteit