SPE wil nieuwe kerncentrale in België

Elektriciteitproducent SPE vindt het slimmer om een nieuwe kerncentrale te bouwen, dan om de bestaande langer open te houden. Daarmee stelt het voor om te investeren in de technologie die het MIT de duurste en meest onzekere vorm van stroomproductie noemt. De directie van SPE is aan herbronning toe. De nakende overname door de Franse elektriciteitgigant EDF slaat hen duidelijk al in het hoofd. 

Greenpeace neemt de aankondiging van SPE om een 8ste kerncentrale te bouwen niet ernstig. De kostprijs van zo'n reactor is veel te hoog en de financiële risico's zijn te groot. Het voorbije jaar is meer duidelijkheid ontstaan over de kostprijs van een nieuwe reactor. De nieuwe reactor die in Finland wordt gebouwd heeft al 3 jaar vertraging opgelopen en is minstens 2 miljard euro over budget.

Doordat er pas drie jaar later elektriciteit zal geleverd worden komen er nog eens de verliezen bij op de verkoop van elektriciteit, die geschat worden op 2 miljard euro. Op een project dat oorspronkelijk 3 miljard zou kosten is nu dus al minstens 4 miljard verlies gemaakt. In het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag toegegeven dat een nieuwe reactor zo'n 5 miljard euro kost, wat de nucleaire kilowattuur meteen tot de duurste maakt, ruimschoots duurder dan windenergie of elektriciteit uit gascentrales.

"Deze aankondiging is eerder een flauwe grap" zegt Jan Vande Putte van Greenpeace. "Het financiële risico is veel te groot, en dat precies op een ogenblik dat banken risicoprojecten uit de weg gaan."

Bovendien is het ongehoord dat een bedrijf zoals SPE verwacht dat de bevolking zou opdraaien voor het langetermijnbeheer van het afval of de risico's op een ongeval. De schade van een grootschalig kernongeval kan honderden tot duizenden miljarden euro bedragen en een onnoemelijk menselijk leed veroorzaken. Dit terwijl de exploitanten van kerncentrales in België slechts verzekerd zijn voor 300 miljoen euro. De reële lasten worden dus door de bevolking gedragen. SPE verwacht dus dezelfde voorkeursbehandeling als Electrabel: de lasten voor de bevolking, de winsten voor SPE.

Prof. Gilbert Eggermont van de VUB, stelde gisteren nog op een nucleair debat in Gent dat de bouw van kerncentrales in ons land niet verantwoord is. “De afstand tot de woonkernen is in een dichtbevolkt land als België simpelweg altijd veel te klein.” De Senaat stelde in haar Chernobyl-rapport uit 1991 dat geen reactor zou mogen gebouwd worden binnen een straal van 30 km van een bevolkingscentrum.

SPE zou beter ijveren voor de sluiting van de bestaande kerncentrales van Electrabel. Op die manier wordt het quasi-monopolie van hun grote concurrent een stukje afgebouwd en ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen in milieuvriendelijke technologieën. Door over een nieuwe kerncentrale te spreken speelt SPE net in de kaart van Electrabel, dat vandaag onder druk staat om de oudste drie kerncentrales te sluiten tegen 2015. 

Kernuitstap