Spitsstrook op Antwerpse Ring verplaatst file | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Spitsstrook op Antwerpse Ring verplaatst file

Erik Grietens

vrijdag 19 oktober 2012

Uit het antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat de vorig jaar ingevoerde spitsstrook op de Antwerpse Ring geen groot succes is.

Eind vorig jaar werd op de pechstrook langs de E313 tussen de aansluiting op de Antwerpse Ring en het knooppunt in Ranst in de rijrichting Luik, de eerste spitsstrook in Vlaanderen in gebruik genomen. Tijdens de spitsuren kan het verkeer dan gebruik maken van de vroegere pechstrook. Bij de invoering eind vorig jaar, werd ook beslist dat er na een half jaar een evaluatie zou worden uitgevoerd.

Ondertussen heeft het Verkeerscentrum Vlaanderen een uitgebreid evaluatierapport opgemaakt. Hieruit blijkt dat de spitsstrook wel voor een betere doorstroming zorgt, maar dat de congestie stroomopwaarts is verplaatst. Daardoor zijn  er op de Ring twee nieuwe knelpunten bijgekomen. Voor sommige trajecten op de Ring zijn de verliesuren afgenomen, voor andere trajecten zijn de verliesuren dan weer toegenomen.

Bovendien blijkt dat de spitsstrook ook extra verkeer aantrekt, bovenop de normale aangroei. Het gaat vooral om korte-afstandsverkeer. Waarmee nog eens aangetoond wordt dat extra wegvakken extra verkeer aantrekken. Een belangrijke les voor de Ring rond Brussel, waar men het congestieprobleem ook denkt op te lossen door extra rijstroken aan te leggen.  

De parlementaire vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=684012

Het rapport van het Verkeerscentrum Vlaanderen: http://www.verkeerscentrum.be/pdf/rapport-spitsstrook-E313-evaluatie-2012-v1-0.pdf