Stap en fiets mee voor het mobiliteitsplan in Gent

Op zondag 19 maart 2017 trekken fietsers en voetgangers door Gent om het belang van een leefbare en gezonde stad in de kijker te zetten. Dit publieke evenement is een burgerinitiatief voor àlle voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer, auto-delers en chauffeurs. Bond beter Leefmilieu sluit zich aan bij de oproep voor een leefbare en gezonde stad voor iedereen. We vinden het mobiliteitsplan een eerste stap in de goede richting. Daarom rinkelen we samen pro-mobiliteitsplan.

Waarom?

  • We krijgen meer ruimte voor verschillende mobiliteits-gebruikers en voor kwetsbare weggebruikers.
  • Het mobiliteitsplan zorgt ervoor dat we minder tijd verliezen om van punt A naar B te geraken.
  • Het mobiliteitsplan draagt het STOP-principe uit. Er worden dus voor het eerst duidelijke en heldere keuzes gemaakt: eerst Stappers (voetgangers), dan Trappers (fietsers), vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot de Privé-wagen.

Is Gent dan onleefbaar?

  • Tja. Cijfers uit 2013 tonen aan dat op piekmomenten er in heel Gent 121.794 auto's rond rijden. Het autoverkeer groeide de voorbije tien jaar met 30 procent. Er blijven auto's bijkomen in Gent: in 2016 plus 1.300 op één jaar tijd. The Guardian gaf Gent in 2014 een 13de plaats op honderd als de grootste filestad in West-Europa en Noord-Amerika. De openbare ruimte kan het toenemende autogebruik niet meer slikken. Vandaag is er al 40 kilometer parkeerplaats te weinig.
  • Meer autoverkeer heeft een directe impact op de luchtkwaliteit. Een kaart van de Amerikaanse universiteit Yale in 2015 toont dat de luchtkwaliteit boven Gent slecht is. De fijnstofconcentratie zou zelfs hoger liggen dan in Londen of Parijs. Fijn stof kost de Vlaming tot drie gezonde levensjaren.
  • Gent staat volgens de stadsmonitor uit 2015 tweede in het peloton als het gaat over het aantal verongelukte of zwaargewonde fietsers per jaar. Na Roeselare was Gent tussen 2011 en 2013 de stad met de meeste dode of zwaargewonde verkeersslachtoffers bij fietsers in heel Vlaanderen.

Gelukkig is er ook goed nieuws

  • Het Mobiliteitsplan zorgt voor het grootste voetgangersgebied van het land. De voetganger wint dus.
  • Het aantal fietsende Gentenaars neemt fors toe: op 4 jaar tijd plus 35%. De telpaal op de Visserij haalde in 2016 één miljoen fietsers, die van de Coupure 2 miljoen fietsers.
  • Autodelen zit in de lift bij Gentse gezinnen. Met meer dan 6.000 autodelers is Gent een voorloper op vlak van autodelen. Een gedeelde auto kan, afhankelijk van het gekozen systeem, tot 12 privé auto's vervangen.

We vragen de politici van alle partijen om ook vooruit te kijken

(1) De wijken buiten de kleine ring R40 willen een gelijke behandeling krijgen als de wijken binnen de R40. Wijkcirculatieplannen zijn dringend nodig.

(2) In 2020 komt er binnen de R40 een lage emissiezone. De luchtkwaliteit moet beter over àlle wijken van Gent, ook buiten de R40.

(3) De R40 wordt een groene stadsboulevard.

(4) Het aanbod van openbaar vervoer moet snel groeien.

Op zondag 19 maart stappen wij mee met de wandeltocht van PRO mobiliteitsplan. De actie die met zoveel mogelijke mensen een positief signaal wil sturen voor een leefbaar en gezond Gent.

Kom mee wandelen en fietsen voor een gezonde en leefbare stad

Vertrek om 15u in Baudelopark. We eindigen de actie om 16u onder de stadshal - breng een '(fiets)bel' mee, waarmee we allen samen zullen rinkelen voor een gezonde toekomst.

Een burgerinitiatief in samenwerking met Fietsersbond Gent, Trage Wegen, Autodelen.net, Natuurpunt Gent, Gents MilieuFront (GMF), Critical Mass Gent, Greenpeace Gent, Ledeberg breekt uit, Werkgroep SintPietersBuiten, Buitensporig en allerlei fietsende en wandelende Gentenaars en bezorgde wijkorganisaties.

Trage Wegen Greenpeace Fietsersbond Autodelen.net Natuurpunt Gents MilieuFront