Stedenbouwkundige patronen belangrijk voor klimaatimpact | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stedenbouwkundige patronen belangrijk voor klimaatimpact

Erik Grietens

donderdag 15 juli 2010

Volgens drie recente onderzoeken van het Amerikaanse Urban Land Institute hebben stedenbouwkundige patronen onrechtstreeks een belangrijke impact op het klimaat.

Demografen verwachten dat de Amerikaanse bevolking tegen 2050 met 130 miljoen mensen zal toenemen. Nu vangen de typisch Amerikaanse suburbs buiten de steden een groot deel van die bevolkingsgroei op. Suburbs zijn volledig auto-georiënteerd, ver weg van werk- en winkelgebieden en onbereikbaar voor het openbaar vervoer. En aangezien autoverkeer in de VS verantwoordelijk is voor ongeveer één derde van de uitstoot van broeikasgassen, werken nieuwe buitenwijken de klimaatverandering verder in de hand.

Als de bevolkingsgroei daarentegen opgevangen wordt met meer compacte, stedelijke bebouwingspatronen, wonen mensen dichter bij de winkel, het werk of de school. Daardoor is men minder afhankelijk van de eigen auto en zal men sneller de fiets, de bus of de metro nemen. Meer compacte stedenbouwkundige patronen in de VS zorgen volgens dit onderzoek voor 20 tot 40% minder autoverplaatsingen, wat op zijn beurt goed is voor 18 tot 36 % minder broeikasgassen.