Steun voor zonnepanelen kost amper 0,03 cent per kWh

Op 25 mei publiceerde de Vlaamse energieregulator, de Vreg, haar jaarrapport over 2008. Zelf spreekt de VREG van een jaar van stijgingen. André Pictoel: “Sommige stijgingen stemmen tevreden, zoals de spectaculaire toename van het aantal installaties voor de productie van elektriciteit uit zonne-energie en de groei van het aantal kwalitatieve installaties voor warmtekrachtkoppeling.” De Vreg maakt zich meer zorgen over de sterke en gestage stijging van zowel de aardgas- als de elektriciteitsprijzen. Een trend die in 2009 overigens omkeerde.

De prijsverhoging in 2008 is te wijten aan de olie- en gasprijzen die in 2008 sterk stegen. Ze maakten het natuurlijk ook des te interessanter om zelf te investeren in eigen stroomproductie, wat mee het succes van de zonnepanelen verklaart. Naast de steun die de panelen krijgen, natuurlijk.

Bond Beter Leefmilieu heeft zich bezig gehouden met uit te zoeken hoeveel de steun voor de zonnepanelen op de elektriciteitfactuur weegt. Want sommigen roepen graag dat die steun onbetaalbaar is. Een populistische stelling, zo blijkt. We rekenen u voor: de 33.424 groenestroomcertificaten voor zonnepanelen in 2008, vertegenwoordigen een totale kost van 15 miljoen euro. Omgerekend naar de factuur voor uw elektriciteit thuis, komt dat op een aandeel van 0,2% in de ongeveer 16 cent die u betaalt per kWh (een luttele 0,03 eurocent per kWh). Of nog: op een jaarverbruik van 3500 kWh kost de steun voor zonnepanelen in Vlaanderen u 1,3 euro/jaar.

Ter vergelijking: voor de afbraak en de sanering van enkel de nucleaire sites in Mol-Dessel (dus niet de kerncentrales of de berging van het nucleair afval) betaalt u afgerond 0,085 eurocent per kWh. Dat is flink meer dan het dubbele van de steun aan de zonnepanelen.

ps. Overigens, bent u afnemer van groene stroom, dan hoeft u via uw elektriciteitsfactuur niet mee te betalen aan de denuclearisatie. Nog een reden te meer om over te schakelen op groene stroom.

Windenergie