Te veel bodemafdichting zorgt voor overstromingen

Uit de cijfers van MIRA blijkt dat Vlaanderen de regio is met de hoogste bodemafdichting in Europa. Daardoor kan regenwater niet op een natuurlijke manier in de bodem sijpelen en wordt het versneld afgevoerd naar beken en rivieren. Bij hevige neerslag kunnen die al dat water niet slikken en volgen er overstromingen. Via de individuele premies voor brandverzekeringen draait iedereen mee op voor de schade, ook wie op een appartement op de vierde verdieping woont.

De bodem in Vlaanderen is voor 12,9 % (175.967 ha) volledig afgedicht. Daarmee is Vlaanderen de regio met de hoogste bodemafdichting binnen Europa (38 landen). Bovendien is Vlaanderen de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa. Door ons gebrekkig ruimtelijke ordeningsbeleid bouwden we bijvoorbeeld ook veelvuldig in winterbeddingen van rivieren en in natuurlijke overstromingsgebieden.

Sinds 1970 is het aantal geregistreerde overstromingen per decennium duidelijk toegenomen. Ook de economische schade van overstromingen is de voorbije decennia sterk gestegen. Omdat de schade bij overstromingen niet meer betaald kan worden door het rampenfonds, wegens te weinig geld, werd in alle stilte beslist deze schadevergoedingen te privatiseren via de verzekering. De stijging van de individuele premies voor brandverzekeringen, hangt dus rechtsreeks samen met ons gebrek aan ruimtelijke ordening. Het rampenfonds komt enkel nog tussen bij schade aan landbouwgewassen.

Waterkwaliteit Bodem