Tekort van 4,4 miljard euro voor gemeentelijk rioolbeleid

De uitbreiding en onderhoud van ons enorm uitgestrekt rioleringsnet -als gevolg van het verspreide bebouwingspatroon- kost de steden en gemeenten handenvol geld.

Volgens cijfers van VMM, voorgesteld op een studiedag van VLARIO (het overlegplatform van de sector van de riolerings- en afvalwaterzuivering), hebben de gemeenten tot 2027 liefst 9,9 miljard euro nodig voor uitbreiding en onderhoud van het rioleringsnetwerk. Een deel daarvan zal voortvloeien uit de subsidies van de Vlaamse overheid en de saneringsbijdrage die iedere burger betaalt bovenop zijn drinkwaterfactuur. Dan nog rest er een tekort van 4,4 miljard euro.

VLARIO ziet een bijkomende bron van inkomsten in een ‘hemelwaterheffing’. Zo’n heffing houdt in dat wie regenwater rechtstreeks in het openbare rioleringsnet loost - via parkings, opritten, daken, terrassen- hiervoor moet betalen. De heffing kan worden voorkomen als je regenwater opvangt in een regenwaterput en hergebruikt (bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de toiletten) of je kunt water laten insijpelen (infiltreren) in de tuin. Door regenwater te hergebruiken of te laten infiltreren moet het niet worden afgevoerd. Dit belast het rioleringsnet minder en verkleint het risico op wateroverlast. Bovendien gaat de maatregel ook verdroging tegen omdat infiltratie de dalende grondwaterniveaus aanvult.

Een hemelwaterheffing is de snelste manier om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen van de riolering. Hoewel VLARIO al heeft aangetoond dat het invoeren van deze gewestelijke heffing juridisch perfect mogelijk is, nam de Vlaamse regering tot op heden geen enkel initiatief .  

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen maakte VLARIO een memorandum op met suggesties naar de gemeentebesturen voor een duurzaam afvalwaterbeleid. Het aanleggen, onderhouden van riolen en het voeren van een hemelwaterbeleid moet hoog op de gemeentelijke agenda staan. Gemeenten kunnen bij gebrek aan Vlaams initiatief ook zelf zo een heffing invoeren.

Waterkwaliteit