26 burgerbewegingen verenigen zich voor het eerst met een gedeelde visie op hoe de mobiliteit van en tussen stad en rand moet evolueren.

Unieke coalitie lanceert mobiliteitsblauwdruk voor regio Antwerpen

26 burgerbewegingen verenigen zich voor het eerst met een gedeelde visie op hoe de mobiliteit van en tussen stad en rand moet evolueren.

Vandaag onthult de Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen haar ambitieuze visie voor een regio die voluit inzet op leefkwaliteit. In haar memorandum schetst de coalitie het toekomstbeeld van de regio Antwerpen, één waarin de auto voor de ruime meerderheid van de bevolking overbodig is. Om dat te bereiken, presenteert ze een receptenboek dat de verandering tastbaar en realiseerbaar maakt.

“De Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen streeft naar een regio waarin inwoners makkelijk te voet of met de fiets naar de winkel kunnen, hun kinderen naar school brengen en zich kunnen verplaatsen tot een knooppunt, zoals een station. We willen een stad waarin niemand, van jong tot oud, arm tot rijk, afhankelijk is van de auto.” Zo schetst Bart Van der Spiegel, inwoner van Kontich en vrijwilliger bij de coalitie de opzet van deze unieke samenwerking tussen 26 burgerbewegingen. Zij verenigen zich voor het eerst met een gedeelde visie op hoe de mobiliteit van en tussen stad en rand moet evolueren.

Wekelijkse malaise

“Iedere week krijgen we wel bericht van weer iets dat spaak loopt in de grootste stad van Vlaanderen, zoals buslijnen die worden geschrapt, trams die stapvoets rijden door verouderd materieel of de premetrotunnel die zes maand sluit door gebrek aan investeringen. Mensen uit de rand kunnen zich amper met de bus verplaatsen, en in ‘t stad ademen de inwoners slechte lucht. Nochtans zijn de voorwaarden er om mits de juiste keuzes van deze regio een vlot verbonden mobiliteitshub te maken. Daarvoor dient deze blauwdruk”, vult Marie Desrousseaux aan, beleidsmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu.

De coalitie bekijkt daarom ook hoe de ruimtelijke ordening beter kan. Door enkel nog te verkavelen op locaties waar al fietsinfrastructuur en openbaar vervoer aanwezig is, of door parkeerplaatsen te groeperen aan randen van leefkernen, komt er ruimte vrij voor parken, terrasjes of deelwagens. Om de stad met de regio te verbinden, stelt de coalitie voor om tramlijnen te verlengen, bijvoorbeeld naar P&R Luchtbal door Ekeren-dorp, en als sneltram tot in Berendrecht-Zandvliet, en het spoornetwerk rond Antwerpen uit te breiden tot één trein per kwartier in de week tot middernacht en in het weekend tot 1 uur ‘s nachts.

Blauwdruk voor Vlaanderen

De coalitie focust niet enkel op lokale ingrepen, maar kijkt ook naar hoe Vlaanderen en België hun steentje kunnen bijdragen. Maatregelen zoals een slimme kilometerheffing, waarbij de opbrengsten geherinvesteerd worden in kwetsbare doelgroepen of openbaar vervoer, bedrijfswagens vervangen door een mobiliteitsbudget, of de inzet van elektrische bestelwagens en cargobikes, zijn in principe in heel Vlaanderen inzetbaar.

De Modal Shift Coalitie roept alle belanghebbenden op om samen te werken om de toekomst van mobiliteit in de Antwerpse regio vorm te geven. De coalitie plant nog enkele acties tot aan de verkiezingen om hun eisenpakket in de kijker te zetten.

Download het memorandum hier 

De mede-ondertekenaars zijn: ABLLO, Ademloos, Aktiecomité Red de Voorkempen, Antwerpenize, BorgerhouDt van Mensen, Denktank Rupelstreek, Fietsersbond, Forum Humane Stad, GruunRant, Het Groene Waasland, Het Juiste Spoor, Lenora, Merksem Leefbaar, Recht op Lucht, Reizigersbond, Verenigde Supporters Openbaar Vervoer, Verkeersplatform Rupelstreek, Ringland, ‘t Schijnverbond, stRaten-generaal, TreinTramBus, Voetgangersbeweging, Zorro, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Bond Beter Leefmilieu.

Modal Shift Coalitie regio Antwerpen