Foto Bart Dewaele

Uplace krijgt definitieve doodsteek

Foto Bart Dewaele

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral vernamen via hun advocaat dat de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace heeft vernietigd. Na eerder al een vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan door de Raad van State is dit nu de definitieve doodsteek voor het project. Tijd om het geweer van schouder te veranderen en voor deze regio in te zetten op de fabrieken van de toekomst.

Niet verzoenbaar met schone lucht en vlot verkeer

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State al het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. In april oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een verlopen handelsvestigingsvergunning van Uplace onrechtmatig is gereactiveerd door een decreet van de Vlaamse Regering. En nu is dus ook de stedenbouwkundige vergunning vernietigd.

Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Bral hebben zich van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.

Geen nieuwe Uplaces meer

Dat we dit protest überhaupt via de rechter moesten voeren, zegt helaas veel over het gebrek aan visie bij de Vlaamse Regering. Wij hopen dan ook dat er geen nieuwe Uplaces meer opduiken en dat beleidsmakers hun volle steun geven aan bruisende en leefbare stads- en dorpskernen, in plaats van aan megalomane shoppingcentra daarbuiten.

Wel innovatieve productie

In 2014 werkten Architecture Workroom Brussels, BRAL en BBL het voorstel ‘Productive Bxl’ uit. Samen met een brede groep ontwerpers en experts van onder meer werkgeversorganisaties en vakbonden, gingen we op zoek naar toekomstbestendige economische projecten voor Brussel en de rand. Voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde liggen er grote kansen voor het ontwikkelen van een kringloopeconomie of lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem.

Daarbij moet vooral ingezet worden op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad is, als smeltkroes van kennis en werkkrachten, de ideale voedingsbodem voor de fabrieken van de toekomst. Plaatsen waar vernieuwende producten worden geproduceerd of geassembleerd, met afvalstromen uit de stad als grondstof. Dergelijke activiteiten veroorzaken veel minder verkeer dan een shoppingcenter en zorgen voor meer werkgelegenheid. We roepen alle overheden dan ook op om werk te maken van een duurzame economische herinvulling van de reconversiezone in Machelen.

> Productive Bxl