Vera Dua nieuwe voorzitter van Bond Beter Leefmilieu | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vera Dua nieuwe voorzitter van Bond Beter Leefmilieu

Op 28 maart koos de algemene vergadering van de milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL) Vera Dua als nieuwe voorzitter. In 2011 zegde Vera Dua de politiek definitief vaarwel om zich uitsluitend toe te leggen op onderzoek rond duurzame ontwikkeling. Haar focus op duurzame ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ruime blik op de ecologische uitdagingen die afscheid nemend voorzitter Hans Bruyninckx binnen loodste in de milieubeweging.

Vera Dua neemt de fakkel over van Hans Bruyninckx, die negen jaar voorzitter was van de milieukoepel. Hans Bruyninckx was de eerste voorzitter uit de geschiedenis van BBL die niet uit de milieubeweging kwam. “Met Vera Dua kiezen we opnieuw resoluut voor een persoon die zich in alle vrijheid en onafhankelijkheid kan inzetten voor de milieubeweging en niet gebonden is aan een organisatie, instelling of partij,” vertelt Danny Jacobs directeur van Bond Beter Leefmilieu. “Dat zij al enkele jaren geleden duidelijk afscheid nam van de politiek, is belangrijk voor BBL als pluralistisch en onafhankelijke organisatie.

Bovendien delen BBL en Vera Dua de analyse dat Vlaanderen nood heeft aan duurzame ontwikkeling om de milieuproblemen en tegelijk ook de sociale en economische crisis op te lossen. Het enthousiasme waarmee ze deze uitdaging aangaat is een extra pluspunt.”

Milieubeweging speelt belangrijke rol in transitie

Vera Dua legt uit waarom zij voor BBL koos: “Ik maak me heel erg zorgen over de ecologische crisis waar we inzitten. Dat oplossen vind ik een van de belangrijkste uitdagingen waar de samenleving voor staat. Iedereen is bezig met de financiële crisis, met de bankencrisis. Wat uiteraard ook heel belangrijk is, maar dit zorgt ervoor dat die ecologische crisis op de achtergrond geraakt. Tegelijk maken nu al verschillende groepen en individuen de transitie naar een duurzame samenleving. De milieubeweging kan daar een heel belangrijke rol in spelen.”

“BBL zet de eerste stappen naar die transitie nu al,” vult Danny Jacobs aan. “We ondergaan de crisis niet lijdzaam maar voeden mee de kiemen van verandering. Begin 2012 formuleerden we een langetermijnvisie. Daarin formuleren we hoe een duurzame samenleving in 2050 er uit moet zien en welke tussenstation we in 2020 bereikt moeten hebben.”

Mooie erfenis

Hans Bruyninckx laat Vera Dua een mooie erfenis na: een deskundige en professionele milieubeweging. Zelf gaat hij begin juni het Europese Milieuagentschap leiden. Vanuit die positie zal hij bijdragen aan de ondersteuning van de Europese Unie en de lidstaten door wetenschappelijk onderbouwing en evaluatie van het milieubeleid.

Bond Beter Leefmilieu

BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen. Op jaarbasis doen meer dan 2 miljoen mensen mee aan 18.000 activiteiten georganiseerd door deze natuur- en milieuverenigingen. Met 15.000 vrijwilligers en 290.000 leden zijn ze elke dag weer op vele fronten actief om zorg te dragen voor onze natuur en het hoofd te bieden aan de grote ecologische uitdagingen voor onze samenleving. Ons uiteindelijke doel is: het realiseren van de dag waarop iedereen in Vlaanderen woont, werkt, consumeert en zich verplaatst zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

 

Alle voorzitters van Bond Beter Leefmilieu:

  • Herman Delaunois 1971-1983 (KVNS)
  • Guido Van Steenbergen 1983-1986 (CVN)
  • Guido Steenkiste 1986-1989 (VAKS)
  • Luc Hens 1989-1995 (VUB)
  • August Feyen 1995-2004 (NAL)
  • Hans Bruyninckx, 2004 - 2013 (onafhankelijk)
  • Vera Dua, 2013 - (onafhankelijk)
Meer over

Ontvang InZicht

Wekelijks onze kijk op de milieu-actualiteit