Verbrandingsovens: Minister Schauvliege reageert

Er komt beweging in het Vlaams afvalbeleid. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en Bond Beter Leefmilieu bonden vlak voor kerstdag de kat de bel aan: de groeiende overcapaciteit van onze Vlaamse verbrandingsovens dreigt het recyclagebeleid onderuit te halen. Recycleerbare stromen worden steeds meer naar de verbrandingsovens gedraineerd, omdat door de overcapaciteit de prijzen daar gevoelig zijn gedaald. Sinds maanden kaart BBL het probleem aan, maar aan de kant van het beleid bleef het tot nu toe oorverdovend stil. Ondertussen werd er wel een nieuwe verbrandingsoven met een capaciteit van meer dan 140.000 ton afval bijgebouwd te Oostende, wat het probleem alleen maar groter heeft gemaakt.

Pas toen eerst Het Nieuwsblad en vervolgens de VRT het verhaal oppikten, kwam er reactie. Minister Schauvliege erkent ze dat er officieel inderdaad nog steeds wordt uitgegaan van een tekort aan verbrandingscapaciteit, maar dat die visie nu wel aan herziening toe is. Ze geeft ook aan dat ze de OVAM reeds in oktober gevraagd heeft om het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen te herzien. Deze herziening moest er oorspronkelijk in januari 2009 komen. Door deze vertraging is de nieuwe verbrandingsoven van Oostende toch vergund geraakt. Hetzelfde dreigde te gebeuren voor de bouw van nog eens 200.000 ton bijkomende verbrandingscapaciteit door Indaver in Beveren. Zich baserend op het officiële ‘tekort’ aan capaciteit had de provinciale milieuvergunningscommissie van Oost-Vlaanderen de vergunning reeds verleend.

 

Bond Beter Leefmilieu heeft nu beroep ingediend tegen de vergunning voor Indaver, waardoor de vraag alsnog op het bureau van de minister terechtkomt.  Wij hopen dat de minister de bijgestelde cijfers inzake de nood aan verbrandingscapaciteit nu als basis zal nemen voor haar beslissing. Inmiddels dient zich nog een ‘groot project’ aan. In Limburg zou Bionerga plannen hebben voor de bouw van een nieuwe oven van 300.000 ton. Vraag is of deze plannen in de huidige situatie nog realistisch zijn.  Het wordt in elk geval hoog tijd dat de minister duidelijke lijnen trekt. Daarbij lijkt het Nederlandse voorbeeld het enige realistische: een stop op bijkomende capaciteit tot 2020.

Verbrandingsovens