Vermesting probleem van planetaire aard

Dat vermesting een groot probleem is in Vlaanderen, is al lang geen nieuws meer. Te veel stikstof en fosfor in de lucht, bodem en water  en in een aantal regio’s relatief hoge gehaltes aan nitraat in het drinkwater. Nu hebben wetenschappers berekend dat de vermesting dusdanige proporties heeft aangenomen, dat ze een ernstige impact kan hebben op de hele planeet. Daarmee plaatsen de auteurs vermesting op dezelfde – mondiale -  schaal  als de te hoge uitstoot van CO2 en het snelle verlies aan biodiversiteit. In een artikel in Nature wordt een poging gedaan om voor 7 parameters een grenswaarde te bepalen vanaf dewelke milieuproblemen een impact hebben op de hele planeet. Deze aanpak is niet vrij van kritiek.

Lees er alles over in dit artikel uit Nature

Landbouw