Vernieuwde inschrijvingstaks stuurt richting minder vervuilende wagens

Gisteren is in het Vlaams Parlement de vernieuwde belasting op in verkeerstelling (BIV) goedgekeurd. Na hoorzittingen stuurde de Vlaamse meerderheid de hervorming van de BIV bij. Ze voerde een aanpassing door in de formule voor de berekening van de BIV zodat de uitstoot van vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden door dieselwagens beter in rekening wordt gebracht. De vernieuwde BIV zendt twee duidelijke signalen uit voor wie een nieuwe wagen wil kopen. Eén, kies voor een zuinige wagen met een lage CO2-uitstoot. Twee, kies bij een doorsnee stadswagen minder dan nu voor een diesel. De vernieuwde inschrijvingstaks zal bijdragen aan de vergroening van het wagenpark en zal zorgen voor minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Een persoon die voor een nieuwe Euro 5 benzinewagen kiest met dezelfde CO2-uitstoot als een nieuwe Euro 5 dieselwagen zal ongeveer 300 euro minder BIV verschuldigd zijn. Op de tweede handsmarkt is de sturing minder uitgesproken omdat er een overgangsmaatregel geldt en er per jaar ouderdom een leeftijdskorting van 10% geldt op de verschuldigde BIV.

Voor Bond Beter Leefmilieu is deze BIV een eerste stap in een vergroening van de voertuigfiscaliteit, die ook de slimme kilometerheffing omvat. Een belasting bij aankoop van een wagen is vanuit milieuoogpunt om twee redenen opportuun. Vooreerst gaan met de productie, het ruimtegebruik en de sloop van de wagen aanzienlijke maatschappelijke kosten gepaard, die best doorgerekend worden aan de automobilist met een inschrijvingstaks. Hoe zuiniger wagens worden, hoe groter het aandeel van de productie en de sloop in de totale milieu impact van een wagen. Daarnaast is de aankoop het ideale moment om de consument te sturen. Met de nieuwe BIV krijgt de koper een signaal van wat volgens de overheid minder vervuilende wagens zijn. Die wagens zullen logischerwijs op termijn ook relatief goedkoper worden in gebruik doordat ze bijvoorbeeld een lager tarief krijgen in de slimme kilometerheffing. De consument die zijn aankoopbeslissing afstelt op de BIV kan met andere woorden bijkomende kosten in de toekomst –als de vergroening van de verkeersfiscaliteit verder wordt doorgevoerd –vermijden.

De nieuwe formule voor de berekening van de BIV heeft ook een aantal minpunten. De sturing naar minder CO2-uitstoot is bij de wagens die zuiniger zijn dan het gemiddelde niet zo sterk. De belasting houdt geen rekening met het vermogen, de aankoopprijs of het lawaai voortgebracht door een wagen. Ze vertrekt evenmin van meer omvattende maatstaven zoals de Ecoscore of een levenscyclusanalyse. De Vlaamse overheid moet de komende jaren de impact van de vergroende BIV op het wagenpark, de CO2-uitstoot en de luchtkwaliteit opvolgen, er over communiceren en eventueel de BIV bijsturen om de sturing te optimaliseren. Verder kan ze het draagvlak voor een verdere sociaal rechtvaardige vergroening van de voertuigfiscaliteit vergroten door rekening te houden met het vermogen of de aankoopprijs van een wagen om het verschuldigde bedrag te bepalen, zoals sociale organisaties vragen.

Naast experts van LNE, VITO,  VUB, Febiac en VAB, gaf ook Bond Beter Leefmilieu een toelichting op de hoorzittingen over de BIV in het Vlaamse Parlement.

Luchtkwaliteit