Visienota wonen gepubliceerd

Recent publiceerde Vlaams minister voor Wonen Freya Van den Bossche (SP.a) haar visienota “Wonen in Vlaanderen in 2050: krijtlijnen van een toekomstvisie”. Deze visienota vormt een tussenstap naar een volwaardig woonbeleidsplan. Om de verwachte bevolkingsgroei in het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen op te vangen en tegelijk de woonomgeving aantrekkelijk en betaalbaar te houden, pleit minister Van Den Bossche voor meer flexibele vormen van wonen. Ze wil mensen en gezinnen aanmoedigen om sneller van woonplaats te veranderen, afhankelijk van de leefsituatie. Als de kinderen het huis uit zijn of bejaarde mensen alleen achterblijven in een te grote woning, kunnen formules zoals samenhuizen of kangoeroewonen goede oplossingen bieden.

Aangenaam wonen is onlosmakelijk verbonden met de buurt waarin de woning gelegen is. Speelruimte op wandelafstand, fietsverbindingen naar school, vlot openbaar vervoer naar het centrum,… Dat alles geeft een wijk kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat Vlaanderen niet volledig wordt volgebouwd, wil de minister daarvoor volop inzetten op vernieuwingsprojecten in stad en dorp, renovatie en vernieuwbouw,…

Op zelfde spoor als BRV

Om dat te kunnen bereiken is het belangrijk dat het nieuwe woonbeleidsplan volledig samen spoort met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), het nieuwe toekomstplan voor de ruimtelijke ordening, dat momenteel ook in de maak is. Ook dat plan stelt meer compacte woonvormen met veel openbaar groen voor als formule voor de toekomst. Verder breekt de minister in haar visienota een lans voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning bijna energieneutraal zijn, in 2050 moet elke woning in Vlaanderen volledig energieneutraal zijn.

Meteen in praktijk brengen

Het is voor BBL alvast verheugend dat de ambities uit de visienota sterk samenlopen met de langetermijnvisie die BBL dit jaar publiceerde. Het komt er volgens BBL nu vooral op aan dat de Vlaamse toekomstplannen voor ruimte en wonen niet louter plannen voor de verre toekomst blijven, maar dat al tijdens deze legislatuur projecten worden opgezet die de visie ook in de praktijk brengen.

De Visienota Wonen van Vlaams minister Freya Van den Bossche: : http://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/c9dbbc8ee62092f878b48d895560a4cb.pdf

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=14943

Duurzaam bouwen en wonen