Vlaamse Confederatie Bouw vraagt, onterecht, meer bouwgrond

Eind vorige week sloeg de Vlaamse Confederatie Bouw alarm over de woningbouw in Vlaanderen. Door de kredietcrisis en de voorspelde toename van de bevolking dreigen volgens het VCB ‘Hollandse woontoestanden’. VCB vraagt onder andere dat er meer bouwgronden worden gecreëerd, in de eerste plaats in (rand)stedelijke gebieden. Volgens BBL is dit een verkeerde voorstelling van de feiten. In de steden zijn er immers nog enorme woonmogelijkheden, onder meer door leegstaande bedrijfsgebouwen te herbestemmen. Als er te veel randstedelijke verkavelingen worden voorzien, dreigt dit een rem te zetten op de zo noodzakelijke stadsherwaardering.

In mei van dit jaar heeft het federale Planbureau zijn bevolkingsprognoses grondig bijgesteld. Terwijl het Planbureau vroeger een stagnatie van de Vlaamse bevolking voorspelde tegen 2050, gaat het nu uit van een toename tot circa 7 miljoen inwoners. Dat maakt ook dat er meer ruimte nodig is om te wonen. Volgens het VCB heeft de overheid geen plan om al deze bijkomende gezinnen te huisvesten. Volgens het VCB moet de overheid bij een bevolkingsgroei van 200.000 gezinnen in de steden voor 120.000 woningen extra ruimte vrijmaken, terwijl er tot nu toe bij de afbakening van stedelijke gebieden ‘slechts’ voor 60.000 woningen ruimte is aangeduid.  De VCB vraagt daarom dat de volgende Vlaamse regering werk maakt van een nieuw structuurplan voor Vlaanderen en bij de afbakening van de stedelijke gebieden ruimte voor 60.000 extra woningen creëert.

Wat VCB er echter niet bij vertelt, is dat die ruimte voor 60.000 woningen enkel betrekking heeft op nieuwe verkavelingen, veelal aan de rand van de stad of in de buurgemeenten. Daarnaast is er in de steden zelf nog een enorm aanbod in het bestaand stedelijk weefsel. Om het voorbeeld van Gent te geven: bij de afbakening van het stedelijk gebied Gent zijn grosso modo 10.000 nieuwe woonkavels ingetekend. Daarnaast kunnen in het bestaand stedelijk weefsel echter nog 20.000 woningen gerealiseerd worden, door leegstaande farbieksgebouwen aan te pakken, door leegstaande kavels in reeds goedgekeurde verkavelingen op te vullen, door wonen boven winkels te promoten,…

Ondanks die grote woonmogelijkheden in de stad, werden dus toch 10.000 bouwkavels extra ingekleurd in zgn. randstedelijke woongebieden. Die liggen voornamelijk in randgemeenten zoals Sint-Martens-Latem, De Pinte, Evergem,…  Door dit ruime aanbod in perifeer gelegen randstedelijke woongebieden, zal de autodruk op de stad nog groter worden, want al deze bewoners blijven wel op de stad aangewezen om te winkelen, te werken, voor cultuur, onderwijs, enz. Bovendien dreigt dit ruime aanbod aan randstedelijke kavels er ook toe te leiden dat de inbreidingsmogelijkheden in de stad niet benut zullen worden, omdat mensen eerder zullen kiezen voor een kavel in een randstedelijk woongebied. Hierdoor dreigt de leegstand in de stad ook leegstand te blijven. Als er nu nog meer woonkavels worden voorzien in de randgemeenten, zoals VCB vraagt, zal de zo noodzakelijke stadsherwaardering alleen maar moeilijker verlopen.

 

Duurzaam bouwen en wonen