Vlaamse regering keurt 22 brownfieldconvenanten goed

Op haar laatste zitting voor de verkiezingen keurde de Vlaamse regering 22 brownfieldconvenanten goed. Met deze convenanten krijgen projectontwikkelaars of lokale overheden extra begeleiding en ondersteuning om braakliggende en/of vervuilde terreinen te saneren en een nieuwe functie te geven. Het gaat daarbij zowel om herontwikkeling tot nieuwe woonwijken, zoals de site Gasmeterlaan in Gent, als om nieuwe bedrijventerreinen, zoals de Watersite in Vilvoorde of het militair domein Kievermont in Geel. De milieubeweging is grote voorstander van deze brownfieldprojecten. In het kleine en dichtbevolkte Vlaanderen is het veel duurzamer om vervuilde en braakliggende terreinen te hergebruiken, dan maagdelijke open ruimte aan te snijden. De meeste van deze brownfieldprojecten zullen ook een echte meerwaarde betekenen voor de omgeving. Zo is het de bedoeling om aan de Gasmeterlaan in Gent het grootste passiefhuizencomplex van het land te bouwen op een stadskanker in de binnenstad. Bij sommige brownfieldprojecten hebben we vanuit de milieubeweging echter serieuze bedenkingen, zoals het plan voor Petroleum Zuid in Antwerpen of het plan van Uplace voor een grootschalig shopping- en kantorenproject in Machelen.