Vlaamse woonbonus moet energiezuinig wonen in stads- en dorpskernen stimuleren

Door de zesde staatshervorming wordt de woonbonus (fiscale aftrek bij de hypothecaire lening) een Vlaamse bevoegdheid. Het is een uitgelezen kans om het instrument van de fiscale aftrek mee te laten sturen naar meer duurzame woonpatronen in Vlaanderen. Grote woon-uitdagingen zitten enerzijds op een betere ruimtelijke ordening en anderzijds op meer energiebesparing in onze gebouwen. Bond Beter Leefmilieu pleit daarom voor een Vlaamse woonbonus die niet alleen afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen, maar ook van de ligging en de energieprestatie van de woning.

BBL stelt voor om woningen die gelegen zijn in de stads- en dorpskernen een grotere belastingaftrek  toe te kennen. Voor afgelegen woningen in de open ruimte of in lintbebouwing tussen dorpen, moeten meer belastingen betaald worden. Zo wordt wonen in de stads- of dorpskernen opnieuw aangemoedigd. Dat is bovendien billijk want we betalen ons gebrek aan ruimtelijke ordening momenteel cash aan allerlei nutsvoorzieningen - zoals waterzuivering, afvalophaling, postbedeling, gas- en elektriciteitsdistributie, … Jaarlijks wordt bv. meer dan 600 miljoen euro uitgegeven aan rioleringen, dat is meer dan de helft van het totale milieubudget van de Vlaamse overheid.  

BBL pleit ervoor dat de Vlaamse overheid de woonbonus ook inzet om energiezuinig (ver)bouwen aan te moedigen. Belgische gebouwen verbruiken volgens een studie van McKinsey (2009) 72% meer energie dan het Europees gemiddelde. Dat komt omdat onze woningen slechter geïsoleerd zijn dan woningen in het buitenland. De woonbonus kan ingezet worden om mensen er toe aan te zetten beter te isoleren.

BBL wijst op de gouden kans die de volgende Vlaamse regering heeft, om energiezuinig wonen in stads- en dorpskernen via belastingsprikkels te stimuleren. Laat zo een kans niet onbenut,  Vlaanderen zal er alleen maar wel bij varen.  

Duurzaam bouwen en wonen Energiebesparing