Vlaanderen en Frankrijk moeten samenwerken om effecten klimaatverandering aan te pakken

Op 14 en 15 oktober werd een tweedaagse conferentie over het thema ‘water en klimaatverandering’ georganiseerd – een bijzondere samenwerking tussen Frankrijk en Vlaanderen. De bijeenkomst liet niet enkel (exacte) wetenschappers aan het woord, maar ook beleidsmakers, economische actoren, NGO’s, en onderzoekers in het socio-economische veld.
Mitigatie (minder uitstoten) is en blijft prioritair in het klimaatbeleid, maar zelfs met verminderde uitstoot, zullen aanzienlijke effecten optreden op het watersysteem. Een aanpassing zal nodig zijn. Veel bestaande problemen, veroorzaakt door menselijke ingrepen (bvb overstromingen, overstorten, erosie, ..) dreigen door klimaatverandering groter te worden, hoewel ook relatief nieuwe problemen opduiken; watertekort door drogere perioden is het meest prangende voorbeeld.

De oproepen tot meer samenwerking (tussen wetenschappers, tussen landen, tussen bestuurslagen, met maatschappelijke actoren, etc) om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, waren dan ook amper bij te houden. Het zou al een goed begin zijn mochten de Franse en de Vlaamse autoriteiten, in de schoot van de Internationale Schelde Commissie, ernstig werk maken van een afsprakenkader over de waterverdeling (zowel in droge als in natte perioden) van de Bovenschelde, Leie, en alle kanalen die ermee verbonden zijn.

Klimaatbeleid