Vleesindustrie wordt volledig vergeten in klimaatdebat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vleesindustrie wordt volledig vergeten in klimaatdebat

Freek Verdonckt

vrijdag 5 december 2014

Het terugdringen van onze vleesconsumptie is van essentieel belang om de opwarming van de aarde binnen de acceptabele twee graden te houden.Dat zegt een nieuw rapport dat is opgesteld door de onafhankelijke Britse denktank Chatham House. Vooral overheden zouden zich meer moeten bemoeien met de vleesconsumptie en moeten die ook absoluut proberen terug te dringen.

Wereldwijd is de CO2 uitstoot van de vleesindustrie groter dan die van alle auto’s, vliegtuigen, treinen en schepen bij elkaar. Het brede publiek denkt net het omgekeerde. Overheden snijden momenteel thema’s als transport en energie binnen het klimaatdebat aan, maar als het over vleesconsumptie gaat wordt het vaak stil. Tot nu toe wordt er publiekelijk nauwelijks aangemoedigd om minder vlees te eten. De auteurs van de studie verklaren die weerstand bij overheden doordat een oproep tot minder vlees eten als betuttelend kan beschouwd worden.

Toch is dit publiek debat cruciaal in ons klimaatbeleid en het is aan de overheden om hier initiatief toe te nemen. Volgens Chatham house blijkt uit recente wetenschappelijke studies dat de sterk toenemende vraag naar vlees in zowel groeilanden als elders in de wereld het klimaat in een chaos kan storten als we geen actie ondernemen. Zo blijkt dat zonder koerswijzing de landbouwsector tegen 2050 het wereldwijde CO2-budget op zijn eentje zal claimen. Dat zou betekenen dat alle andere sectoren zoals energie, industrie en transport hun uitstoot tot nul zouden moeten herleiden.

Stilzwijgen over vleesindustrie in Vlaams klimaatdebat

In Vlaanderen woedt momenteel een geanimeerd debat rond het klimaatbeleid. Vlees- consumptie blijft ook hierin pijnlijk afwezig. De impact van maatregelen kunnen nochtans vlot tastbaar gemaakt worden. Als we bijvoorbeeld met zijn allen één dag in de week geen vlees zouden eten, dat zou dat net zoveel effect hebben als 400.000 auto’s van de baan te halen. De exportdrift van onze Vlaamse vleesveesector - met VLAM in de pijp gesteund door de Vlaamse overheid - is er op gericht om de vleesconsumptie in groeilanden te verhogen. Vlaanderen zet daarmee dus ook in op de export van een serieus klimaatprobleem.