Volgende opdracht voor chemie: creatieve en innovatieve oplossingen

Het duurzaamheidrapport van Essenscia, de Belgische federatie voor de chemie,  toont aan dat de chemie goed boert, economisch en sociaal. Op vlak van milieu is er nog ruimte voor verbetering. Essenscia stelde het tweede duurzaamheidsrapport van de sector voor op 25 oktober. Het rapport kwam tot stand na een breed en open stakeholderproces, waarbij ook BBL betrokken was.

Op gebied van milieuprestaties legde de chemische sector een lange weg af, met als resultaat ondermeer een afbouw van de uitstoot van broeikasgassen met 66% in 20 jaar, een significante afbouw van petroleum als energiebron, een halvering van verzurende emissies zoals stikstofoxide, zwaveldioxide en ammonium de laatste 10 jaar,...

Tegelijk tonen de resultaten bij de milieu indicatoren ook een ander verhaal. De sector botst immers op de grenzen van wat de klassieke technologische recepten kunnen bereiken. De beperkte efficiëntiewinsten die de sector de laatste 3 à 4 jaar nog boekte, tonen aan dat het laag hangend fruit allemaal geplukt werd. Het is tijd om businessmodellen en productieprocessen fundamenteel te gaan herdenken zodat de druk op grondstoffen en hulpbronnen zo klein mogelijk wordt. Met de vooruitzichten van 9 miljard wereldburgers in 2050, is dit voor de chemische sector een prangende uitdaging.

Op gebied van energie-efficiëntie, materiaalrecuperatie, duurzame energiemix, reductie van CO2 emissies,… heeft de sector ongetwijfeld nog groeimogelijkheden, op voorwaarde dat creatieve en innovatieve oplossingen worden gezocht. Met FISCH, het strategisch platform voor duurzame energie, toont de chemische sector dat ze deze uitdaging aangaat en een voortrekkersrol wil spelen. Tegelijk blijft dit wat schoorvoetend en in de marge. De overheid moet dergelijke initiatieven voluit steunen door een innovatiebeleid te voeren dat verder kijkt dan de klassieke technologieën en quick wins en verder te kijken dan de klassieke spelers in dit beleidsveld.

Duurzaam bouwen en wonen