Volgens minister Marghem kunnen kerncentrales dicht

De regering stelde vorig jaar dat ze de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 tien jaar langer dan voorzien in de wet op de kernuitstap van 2003 open wil houden - tot 2025 - om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. Het is echter absoluut nog niet zeker dat onze oudste kernreactoren wel tien jaar langer stroom zullen produceren. Als de regering tegen 30 november geen akkoord heeft met Electrabel over een levensduurverlenging tot 2025, worden beide installaties eind maart 2016 effectief stilgelegd. Dat besliste de regering op voorstel van energieminister Marghem. Hiermee erkent Marghem, in tegenstelling tot eerdere uitspraken, de facto dat een tienjarige levensduurverlenging van de kerncentrales niet nodig is om de stroombevoorrading te verzekeren.

Het is al langer duidelijk dat Electrabel voorwaarden koppelt aan een levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. De energieproducent legt daarbij de nucleaire rente op tafel. Deze belasting moet de monsterwinsten die Electrabel met de afgeschreven kerncentrales maakt afromen. De regering heeft die belasting nodig voor een energietransitiefonds voor onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve energie. Marghem stelde deze week dat een levensduurverlenging niet kan tegen eender welke prijs.

Electrabel zal diep in de buidel moeten tasten, om het mogelijk te maken haar oude centrales tien jaar langer te laten draaien. Bovendien zetten de lage energieprijzen de winst van de kernenergieproducenten onder druk. Het is dus nog maar de vraag of Marghem effectief veel centen te zien zal krijgen. Daarmee stijgt ook de onzekerheid over een tienjarige levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2.

Kernuitstap