Volkswagen kiest voor elektrische wagens | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Volkswagen kiest voor elektrische wagens

Jonathan Lambregs

donderdag 23 juni 2016

Volkswagen kondigde afgelopen week aan volop de kaart te trekken van elektrische voertuigen. Met het dieselgate-schandaal haalde Volkswagen zich de woede van het volk op de hals. Onder de immense druk en veranderende marktomstandigheden zat er voor de VW-groep niets anders op dan het geweer van schouder te wisselen. Tegen 2025 wil het bedrijf het aandeel van elektrische Volkswagens optrekken naar 25%.

3 miljoen elektrische wagens per jaar

De komende tien jaar wil Volkswagen 30 elektrische voertuigmodellen op de markt brengen. Zelf noemt de VW-groep dit het grootste veranderingsproces in de geschiedenis van de autoconstructeur. De topman van Volkswagen gaf deze week nog te kennen dat hij zelf geen toekomst meer ziet in dieselwagens. De uitstoot beperken wordt naar eigen zeggen ‘te duur en te ingewikkeld’. Die stijgende kosten staan in schril contrast met de evolutie naar goedkopere batterijtechnologie waardoor elektrisch rijden steeds meer betaalbaar is. De afgelopen vijf jaar is eenzelfde batterijpakket de helft goedkoper geworden.

VW wil zijn aandeel aan elektrische wagens in de totale verkoop opdrijven naar 20 tot 25%. Dat komt neer op de verkoop van 3 miljoen elektrische voertuigen per jaar vanaf 2025. Als die wagens in de plaats van dieselvoertuigen komen, vermijden ze jaarlijks het verbruik van bijna 3 miljard liter diesel. In twee jaar is al het volledige jaarlijkse dieselverbruik van België (6 miljard liter) ongedaan gemaakt.

Bijdrage aan versnelde transitie

Dat er sneller meer elektrische in plaats van wagens met verbrandingsmotor nodig zijn bleek deze week nog uit een rapport van het Europees Milieuagentschap. De uitstoot van broeikasgassen in Europa daalt met 4,1% per jaar. Die dalende trend is in alle sectoren te voelen, behalve in die van transport. Daar daalde de uitstoot niet, maar steeg net met 124 miljoen ton in de periode 1990-2014. Elektrisch vervoer is niet de enige oplossing waarop we in moeten zetten, ook een betere ruimtelijke ordening en zacht, collectief of gedeeld vervoer verdienen de nodige stimulansen.

Dienstverlener

Vanuit dat opzicht ondergaat VW nog een andere interessante evolutie. Het bedrijf verkent volop de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsdiensten. In de strategie voor 2025 geeft het bedrijf aan zulke diensten te gaan ontwikkelen. Het zal werken aan robotaxis, carpooling en mobiliteitsdiensten op aanvraag. Daarvoor zal Volkswagen zelf inzetten op onderzoek, maar ook de nodige overnames doen.

Nu de elektrificering van transport stilaan verworven lijkt, ligt daar de volgende uitdaging: meer doen met minder. Of door een betere benutting van voertuigen het aantal ervan laten dalen zodat het grondstoffenverbruik voor en ruimtegebruik door voertuigen niet verder ontspoort.