Voordelen energiebesparing blijven onbenut

Bond Beter Leefmilieu vraagt Europa een strengere Energie Efficiëntie Richtlijn.

“We verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Energie Efficiëntie Richtlijn, maar dit is veel te zwak om de Europese doelstelling van 20% energiebesparing tegen 2020 te halen,” stelt Sara van Dyck van Bond Beter Leefmilieu vast. “Wil Europa haar doelstelling voor energiebesparing waarmaken en zo miljarden euro’s besparen, dan moet ze dringend een versnelling hoger schakelen en energiebesparing verplicht maken voor alle lidstaten.

Momenteel stevent de Europese Unie, door een te zwak energiebesparingsbeleid, af op slechts 10% energiebesparing in plaats van de beoogde 20%.

Ook in België te weinig energiebesparing

Vorig jaar bleek dat de Vlaming in Europa de grootste energieverbruiker is per hoofd van de bevolking. Deze week bleek dat Vlaanderen bijkomende emissiekredieten in het buitenland moet aankopen om haar klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit geld zouden we veel beter investeren in een doorgedreven energiebesparingsbeleid in eigen land. Deze investeringen verdienen we immers snel terug door een lagere energiefactuur. België kan dus veel winnen door in te zetten op energiebesparing.

Verplichte doelstelling

Om de doelstelling toch te halen is een verplichte energiebesparingsdoelstelling noodzakelijk. Een verplichte doelstelling heeft al meermaals haar nut bewezen: de verplichte doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot en het verhogen van hernieuwbare energieproductie werpen duidelijk hun vruchten af.

Vergaande energierenovaties

Naast een verplichte energiebesparingsdoelstelling is er nood aan een coherente set van ambitieuze energiebesparingsmaatregelen. De Energie Efficiëntie Richtlijngeeft wel een voorzet voor een aantal concrete beleidsinstrumenten, zoals het opleggen van energiebesparingsdoelstellingen voor de netbeheerders en het opmaken van een warmteplan, maar dat is niet voldoende. Zo ontbreekt het aan de uitwerking van maatregelen zoals verregaande energierenovaties in gebouwen en gerichte financiering voor energiebesparing.

Emissiehandel

 “Momenteel kan een sterker Europees energiebesparingsbeleid een nefaste impact hebben op het Europese emissiehandelsysteem. Energiebesparing leidt immers tot minder CO2 uitstoot, hierdoor zal een overaanbod aan emissierechten ontstaan, waardoor de prijs voor CO2 keldert. Dat is absurd. Het emissiehandelssysteem, dat de CO2-uitstoot van bedrijven aan banden wil leggen, moet in de toekomst de impact van verbeterde energie efficiëntie mee in rekening nemen.”

Voordelen energiebesparing

Te weinig energiebesparing is niet alleen nefast in de aanpak tegen de klimaatverandering, maar zorgt er ook voor dat Europa jaarlijks 78 miljard dreigt mis te lopen door een verminderde invoer van fossiele brandstoffen. “Europa laat de enorme voordelen van energiebesparing voor milieu, economie en maatschappij links liggen. Deze fout zullen we allemaal cash betalen.” 

Energiebesparing