Voorstel landbouwbeleid zal biodiversiteit niet redden

Meer dan 50% van het Europese grondgebied is landbouwgrond Logisch dus dat de grote uitdagingen voor biodiversiteit hier liggen. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bepaalt in grote mate hoe het platteland beheerd wordt.

Op 12 oktober stelt Ciolos, de Europese commissaris van landbouw, de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor. Tot 15 september hebben alle EU-commissarissen de kans om voorstellen tot aanpassingen in te dienen op het voorstel van Ciolos.

Birdlife schreef een snedige analyse die onderzoekt of de voorgestelde maatregelen voldoende zullen zijn om een verbetering voor natuur en leefmilieu te realiseren. Aan de hand van 12 sleutelprioriteiten legt ze de knelpunten bloot en reikt ze oplossingen aan.Birdlife bezorgde dit document aan alle EU-commissarissen.

En actie...

Bond Beter Leefmilieu roept iedereen op EU-commissaris Potocnik er aan te herinneren dat enkel met een groen en duurzaam Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de doelstelling om tegen 2020 het biodiversiteitsverlies te stoppen kans op slagen heeft.

Landbouw