VS-Congres effent pad voor eerste CO2-wet

In de Verenigde Staten gaf het Congres een eerste groen licht voor een ontwerp van wet die de uitstoot van CO2 aan banden moet leggen. De wet krijgt de volle steun van president Obama. De doelstelling is om de uitstoot van de Verenigde Staten te verminderen met 17% tegen 2020, in vergelijking met 2005. Het is een duidelijk signaal – na de verbruiksnormen die vorige week zijn ingevoerd voor auto’s – dat Amerika het roer omgooit, na de obstructiepolitiek van Bush in het internationale klimaatbeleid. De tekst van de wet is nu goedgekeurd in de Energiecommissie van het Congres.

Genoemd naar haar indiener, Henry Waxman, heeft de wet nog een hele weg af te leggen voor ze eventueel van kracht wordt. De kans is groot dat de bespreking over de zomer zal worden getild. Elementen van de wet zijn een hernieuwbare energiedoelstelling van 15% tegen 2020 en de introductie van een CO2-emissiehandel. Positief is dat het wetsontwerp kernenergie uitsluit van de bronnen van “propere energie”. De indiener gelooft daarentegen wel dat opslag van afgevangen CO2 steenkoolcentrales mogelijk zou moeten houden.

Bovendien is de algemene CO2-doelstelling niet toereikend om klimaatverandering tegen te houden. De Amerikaanse uitstoot zou immers terugvallen tot ongeveer 4% onder het niveau van 1990. De wetenschap leert ons dat minstens 40% nodig is. De milieubeweging en ontwikkeling-NGO’s zijn dan ook kritisch voor het ontwerp van wet. Ze verwelkomen de stap voorwaarts, maar stellen dat dit niet voldoende is om de USA haar verantwoordelijkheid te laten opnemen in de wereld.

Luchtkwaliteit