Vurig debat over vergunning onkruidverdelger glyfosaat

De Europese commissie wil de vergunning voor de verkoop van glyfosaat met 15 jaar verlengen. De milieucommissie is tegen. Vorige week stemde het Europees parlement als compromis voor een niet-bindende resolutie die glyfosaatgebruik goedkeurt voor 7 jaar, onder bepaalde gebruiksvoorwaarden. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten.

Onenigheid troef

De Europese commissie, het Europees parlement en de milieucommissie zitten niet op dezelfde lijn. Terwijl de commissie 15 jaar verlening wil, stelde de milieucommissie een resolutie voor aan het Europees parlement die glyfosaat gebruik niet langer toe zou laten in Europa. Hiertegen kwam veel protest van de Europese landbouw- en chemielobby. Het parlement stemde dan ook verdeeld. Het resultaat is een politiek compromis in het parlement dat nu een verlenging van 7 jaar naar voor schuift.

Niet-professioneel gebruik aan banden

Gezien de heersende twijfel en de afwezigheid van een wetenschappelijke consensus zou een eventuele goedkeuring niet aan de orde moeten zijn. Gelukkig werd wel het voorzorgsprincipe bij de stemming in het parlement weerhouden en stemde het parlement voor het opnemen van bijkomende voorwaarden voor het gebruik van glyfosaat.

Zo is het Europees parlement voorstander om het gebruik van glyfosaat door niet-professionelen niet langer toe te laten. Ook wordt het gebruik van glyfosaat nabij publieke tuinen, parken en speelterreinen aangevochten in de resolutie.

“De commerciële belangen van bedrijven primeren boven een transparant democratisch debat over het beschermen van de gezondheid van mensen en biodiversiteit."
Europarlementslid Bart Staes

Wij vinden alvast dat er, vóór de goedkeuring, eindelijk meer duidelijkheid moet komen over de milieu- en gezondheidseffecten van glyfosaat. Dit zowel op korte als lange termijn. Bij acute en chronische blootstelling. Bij grote en kleine dosissen. En ten slotte ook bij gecombineerd blootstelling aan andere chemische middelen. Hiervoor is naast meer onderzoek ook een publieke inzage in alle documenten noodzakelijk. Het Europees parlement vraagt in de resolutie ook expliciet om meer transparantie.

Wordt vervolgd

Midden mei beslissen de lidstaten via experten in het bevoegde Standing Committee over de vernieuwde vergunning voor glyfosaat. De Belgische delegatie is momenteel van plan om voor de verlening te stemmen. Als er geen gekwalificeerde meerderheid gevonden wordt tussen de lidstaten, beslist de Europese commissie over de vergunning van glyfosaat.

Landbouw Bodem