Waar blijft toekomstvisie hernieuwbare energie?

Twee maanden terug moest België het actieplan hernieuwbare energie indienen bij de Europese Commissie. Dit actieplan moet beschrijven hoe België de door Europa opgelegde doelstelling, 13% hernieuwbare energie tegen 2020, zal realiseren. Negentien Europese landen dienden hun actieplan al in, van het Belgische actieplan is er echter nog steeds geen spoor.

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF vragen daarom dat België zo snel mogelijk het plan bij Europa indient en voluit gaat om minstens 13% hernieuwbare energie in eigen land te produceren. “Het ontbreken van een plan wijst op een gebrek aan toekomstvisie. Hiermee legt de regering een hypotheek op de ontwikkeling van hernieuwbare energie en bijgevolg ook op het klimaat en de economie,” stelt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu.

Het Belgische actieplan hernieuwbare energie, dat eind juni bij de Europese Commissie moest liggen, is nog steeds niet ingediend. België is, naast een paar Oost-Europese landen, hiermee één van de weinige landen dat haar huiswerk nog niet heeft gemaakt. We maken hiermee als voorzitter van de Europese Unie een zeer slechte beurt. Wil een Europees voorzitter geloofwaardig zijn, dan moet ze in de eerste plaats haar eigen huiswerk maken. Maar, bovenal is de onzekerheid over de concrete invulling van de aan België opgelegde doelstelling nefast voor het inv esteringsklimaat voor hernieuwbare energie.

Minstens 13% in eigen land.

De hamvraag is of België minstens de haar opgelegde doelstelling volledig in eigen land wil realiseren of niet. Eind 2009 bleek uit een mededeling van ons land aan de Europese Commissie dat België als één van de weinige Europese lidstaten de mogelijkheid wil openlaten om haar doelstelling deels in te vullen door hernieuwbare energie ‘aan te kopen’ bij andere Europese lidstaten. Het aankopen van kredieten om onze eigen doelstelling te realiseren, zou een grote gemiste kans betekenen. In het Vlaams Regeerakkoord worden de voordelen van een maximale inzet op hernieuwbare energieproductie in eigen land erkend en lijkt het of ons land volop de kaart wil trekken van hernieuwbare energie. De praktijk laat echter op zich wachten.

Een realisatie van 13% hernieuwbare energie in eigen land is nochtans haalbaar. Meer nog, een recente studie van de hernieuwbare energiesector geeft aan dat we in België 16 tot 18% hernieuwbare energie kunnen opwekken en dus meer kunnen doen dan wat Europa ons oplegt. Andere landen zoals Duitsland schreven in hun actieplan al dat zij de Europees opgelegde doelstelling willen overtreffen. Ons land dreigt hier dus de boot te missen.

Hernieuwbare energie loont

Volgens een studie van de federatie van de technologische industrie, Agoria, zullen er tegen 2020,  33.000 jobs zijn in de hernieuwbare energiesector. Ook volgens ODE Vlaanderen zal de Vlaamse hernieuwbare energiesector tegen 2020 instaan voor 21.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen. Indien ook de indirecte tewerkstelling wordt meegenomen, worden zelfs 39.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Een studie van het federaal planbureau becijferde bovendien dat België, door een doorgedreven inzet op energiebesparing en hernieuwbare energieproductie, in 2020, 1 miljard euro kan besparen aan uitgaven voor fossiele brandstoffen. En toch slagen onze politici er niet in om een deftig plan op te stellen, dat deze toekomst dichterbij zou brengen. 

Windenergie