Waar welke hernieuwbare energie? Ontdek het op nieuwe kaarten

Om de 1,5°C-doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten we afstappen van fossiele brandstoffen en voluit gaan voor hernieuwbare energie zoals zon, wind en geothermie. Nu zijn er nieuwe kaarten om gemeenten of projectontwikkelaars daar een handje bij te helpen: de provincie Vlaams-Brabant maakt haar energiekansenkaarten bekend en het Vlaams Energie Agentschap zet de Warmtekaart Vlaanderen online. Het zijn handige tools om de investeringen in hernieuwbare energie te versnellen.

Boost voor hernieuwbaar

Het verwarmen van gebouwen is verantwoordelijk voor 16,5% van de Vlaamse broeikasgasemissies. Vandaag gaat nog meer dan de helft van de investeringen naar verwarmingstoestellen op basis van gas en stookolie. Om onze klimaatdoelstelling te halen, moet de installatie van nieuwe toestellen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen rond 2025 uitdoven. De investeringen in groene warmte zoals warmtepompen en zonneboilers versnellen echter nauwelijks.

Nochtans zijn veel toepassingen voor hernieuwbare warmte nu al competitief met de fossiele varianten. Door prijsdalingen en efficiëntieverbeteringen zullen warmtepompen, zonneboilers of geothermie steeds beter en goedkoper worden. Maar voor de shift naar hernieuwbaar is er meer nodig dan alleen technologische innovaties. Een echte doorbraak komt er pas als hernieuwbare energie op een grotere schaal wordt toegepast: niet enkel bij aparte gebouwen, maar direct op niveau van een hele wijk of een dorp. Daarin speelt ruimtelijke ordening een belangrijke rol.

Kansen voor energie

Begin deze week maakte de provincie Vlaams-Brabant haar energiekansenkaarten bekend. Met deze kaarten kom je snel te weten welke hernieuwbare energievormen beschikbaar zijn op welke locatie. Er komen acht vormen van hernieuwbare energie aan bod: zonne-energie, wind, energie uit lokale biomassa, waterkracht van watermolens en sluizen, diepe en ondiepe geothermie, riothermie en restwarmte van bedrijven.

Tegelijk zette het Vlaams Energie Agentschap de warmtekaart Vlaanderen online. Het is een handige tool voor gemeentebesturen of projectontwikkelaars, om na te gaan of ‘verloren’ warmte van grote bedrijven in de omgeving nuttig gebruikt kan worden, door ze via een warmtenet aan woningen te leveren.

Vertrekbasis voor bouwprojecten

Deze energiekaarten bieden een goede vertrekbasis om bij nieuwe bouwprojecten of in  bestaande wijken hernieuwbare energie in te zetten voor verwarming of elektriciteitsvoorziening. In het nieuwe BBL-receptenboek ‘klimaatneutrale kernversterking’ leest u hoe u als gemeente deze tools optimaal kan gebruiken om hernieuwbare energie in woonwijken een boost te geven.

> Energiekansenkaarten

> Warmtekaart

> Receptenboek BBL

Windenergie Desinvestering uit fossiele energie