Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen een dode letter.

Waarom de Woonzaak ook een klimaatzaak is

Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen een dode letter.

Bond Beter Leefmilieu onderschrijft De Woonzaak en benadrukt daarmee het recht op wonen in een energiezuinige en fossielvrije woning. Daarom vragen we de Vlaamse regering om de juiste renovatie- en woonbeleidsinstrumenten te introduceren en voldoende financiële middelen te voorzien om het grondrecht op menswaardig en duurzaam wonen voor iedereen te realiseren.

Vlaamse woonbeleid ontoereikend verklaard

Het Europees Sociaal Handvest stelt onomwonden dat iedereen recht heeft op huisvesting en dat maatregelen moeten genomen worden om de effectieve uitoefening ervan te verzekeren.

Het recht op wonen blijft in Vlaanderen voor velen een dode letter. De Woonzaak, een collectief van tientallen middenveldorganisaties, diende daarom een klacht in bij het Europees Comité van Sociale Rechten van de Raad van Europa. De klacht werd ontvankelijk verklaard en  de Vlaamse regering kreeg tot 15 oktober de tijd om te reageren.

Sociale en klimaatdoelstelling sporen samen

Bond Beter Leefmilieu sluit zich aan bij De Woonzaak. Iedereen moet kunnen wonen in een energiezuinige en fossielvrije woning. In het recht op wonen sporen sociale en klimaatdoelstelling samen. De Vlaamse woningen zijn ontzettend energieverslindend en voornamelijk afhankelijk van aardgas en stookolie, waardoor steeds meer huishoudens ten prooi vallen aan energiearmoede. De huidige energiecrisis maakt dat pijnlijk duidelijk. Bovendien heeft maar liefst 40 procent van de Vlaamse woningeigenaars onvoldoende middelen om diep te renoveren en staan er momenteel 180.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning.

We pleiten voor een diepe renovatie van sociale woningen en het investeren in 200.000 bijkomende klimaatneutrale sociale woningen tegen 2030. Ook moet het huidige renovatiesubsidiestelsel hervormd worden, zodat er op maat gemaakte voorfinanciering is voor huishoudens met onvoldoende middelen en er geen mattheuseffecten zijn. Door in te zetten op een sociale renovatiegolf leeft elke Vlaming tegen 2050 in een comfortabele, klimaatneutrale woning.

Bond Beter Leefmilieu grijpt de Woonzaak aan om de Vlaamse overheid te vragen de juiste renovatie- en woonbeleidsinstrumenten te introduceren en voldoende financiële middelen te voorzien om het grondrecht op menswaardig en duurzaam wonen voor iedereen te realiseren.

Ontdek meer op de website van de Woonzaak

 

Duurzaam bouwen en wonen

Meer over Duurzaam bouwen en wonen