Cargill gebruikt soja en andere landbouwgewassen voor de productie van biodiesel.

Foto cc Piqsels

Waarom wij bezwaar indienen tegen de uitbreiding van Cargill NV

Cargill gebruikt soja en andere landbouwgewassen voor de productie van biodiesel.

Foto cc Piqsels

Samen met Greenpeace, Gents MilieuFront, 11.11.11 en Oxfam-Solidariteit diende Bond Beter Leefmilieu een bezwaarschrift in tegen de uitbreidingsplannen van Cargill NV. Het bedrijf gebruikt soja en andere landbouwgewassen voor onder andere de productie van biodiesel. Deze ‘biobrandstoffen van de eerste generatie’ zijn geen oplossing voor het klimaatprobleem: studies voor de Europese Commissie tonen dat biodiesel gemiddeld 80 procent slechter (!) is voor het klimaat dan gewone diesel. Wel veroorzaakt hun productie problemen zoals ontbossing. 

Gents MilieuFront (GMF), Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Oxfam-Solidariteit en Greenpeace stellen zich vragen bij de herkomst van de grondstoffen die Cargill NV gebruikt. Het bedrijf produceert onder andere biodiesel op basis van soja en andere landbouwgewassen. De productie van soja leidt op vele plaatsen tot ontbossing en is ook verantwoordelijk voor andere milieuproblemen, zoals afnemende biodiversiteit door het gebruik van pesticiden en de vernietiging van natuurlijke graslanden. Bovendien zet de productie van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen de voedselzekerheid en andere mensenrechten onder druk.

Cargill NV plant nu een uitbreiding van zijn vestiging in de Gentse Kanaalzone. De aanvraag bevat de uitbreiding van de activiteiten van Cargill NV. De titel van de uitbreiding luidt: “Het veranderen van een productiebedrijf van plantaardige oliën en biodiesel”.

Specifiek wil Cargill NV twee grote projecten realiseren:

  1. Het Ganda/Picasso-project: een capaciteitsuitbreiding van de crush- en raffinageafdeling waar ze alternerend soja en raapzaad kunnen verwerken. Hier stellen we ons vooral vragen bij de afkomst van soja en het effect op ontbossing en mensenrechten. Algemeen veroorzaken biobrandstoffen van de eerste generatie vaak meer problemen dan dat ze oplossen.
  2. Het Midas-project: een nieuwe installatie voor de productie van ‘advanced biodiesel’. We hebben vragen bij de afkomst van de “afvalstoffen” die Cargill NV zegt te gebruiken. 

We vragen dat de provincie de vergunning weigert voor uitbreiding van de verwerkingscapaciteit voor crush- en semi-raffinage (Ganda/Picasso-project) en minstens meer transparantie en strikte voorwaarden voor de ‘advanced biodiesel facility’ die Cargill wil bouwen (Midas-project). GMF wil dat de stad Gent kritisch vragen stelt bij de productie en het gebruik van biobrandstoffen in tijden van klimaatcrisis en transparantie en bijkomende voorwaarden suggereert.

North Sea Port heeft een duurzaamheidsbeleid. We vragen dan ook dat het een beleid uitwerkt waarbij ze de bedrijven in de haven meeneemt op een pad naar een haven waar geen producten meer verhandeld worden die afkomstig zijn van (vaak illegale) ontbossing en schendingen van mensenrechten. 

Biomassa & biobrandstoffen Gents MilieuFront Greenpeace

Meer over Biomassa & biobrandstoffen