Wallonië wordt GGO-vrije regio

Wallonië heeft beslist toe te treden tot het Europese netwerk van GGO-vrije regio’s. Tot nu toe zijn 39 regio’s bij het netwerk aangesloten waarmee ze onder andere verklaren de traditionele en biologische landbouw te willen beschermen tegen genetisch gemodificeerde gewassen en pleiten voor een schaderegeling op Europees niveau bij contaminatie van gewassen met genetisch gemodificeerde gewassen. Ook Waals minister van landbouw Benoît Lutgen zal dus binnenkort het charter ondertekenen. Wallonië geeft hiermee opnieuw een uitdrukkelijk signaal een streng beleid te willen voeren inzake de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen.

Dezelfde boodschap gaat uit van het uitvoeringsbesluit inzake co-existentie dat de Waalse regering recentelijk goedkeurde. Hierin wordt voor genetisch gemodificeerde maïs een isolatieafstand van 600 meter opgelegd. Wallonië kiest dus resoluut voor de bescherming van de gangbare- en biolandbouw.

In Vlaanderen moet het coëxistentiedecreet nog naar het parlement. Benieuwd of de regering ook hier kiest voor veilige isolatie-afstanden. Al laat haar extreme pro-GGO houding vermoeden dat zij er alles aan zou doen om GGO’s ingang te doen vinden. Of ze daarbij ook de bescherming van andere landbouwvormen wil opheffen, valt echter af te wachten.