Waterbeheer in een droger Europa: doe het mét factuur

Het European Environmental Angency (EEA) heeft een bijzonder boeiend rapport opgesteld over waterschaarste en droogte in Europa.

Het thema is bijzonder actueel in de regio rond de Middellandse Zee – en dan vooral in relatie tot de landbouw aldaar - maar ook in Vlaanderen zijn er nu al watertekorten in drogere periodes, tekorten die door de klimaatverandering alleen maar zullen toenemen.

Het EEA stelt vast dat de focus uit het verleden op het creëren van meer aanbod aan water (bvb via de aanleg van stuwdammen en andere infrastructuur) niet duurzaam is, én constateert dat we meer water verbruiken dan we ter beschikking hebben op lange termijn.

Het EEA adviseert dan ook om vooral in te zetten op vraaggerichte maatregelen.

Het gaat dan over bvb bewustmaking, ondersteuning van technologie en aanpassen van teelten in de landbouw, maar hét instrument dat naar voor wordt geschoven is waterprijsbeleid. De prijs van het water, en de tariefstructuur, hebben immers een enorme impact op het waterverbruik.

De meest sprekende voorbeelden daarvan komen uit Spanje, waar het omschakelen van een tariefstructuur voor irrigatiewater gebaseerd op geïrrigeerde oppervlakte naar één op basis van verbruikt volume water, tot 30 % reductie opleverde. 

Waterkwaliteit