We rijden steeds meer

In 2009 legden we in België meer dan 98 miljard voertuigkilometers af, een toename met 700 miljoen voertuigkilometer ten opzichte van het jaar voordien. Dat maakte de maakte de Federale overheidsdienst voor de statistiek eind december bekend. In 1990 werden nog 70 miljard voertuigkilometers afgelegd op onze wegen. Op 20 jaar tijd is het aantal afgelegde kilometer dus met een derde toegenomen, of in totaal met bijna 30 miljard kilometer.

Die algemene toename van de verkeersintensiteit is verantwoordelijk voor het niet halen van de milieudoelstellingen voor luchtkwaliteit, klimaat of geluidsoverlast. Hoewel individuele voertuigen steeds properder en zuiniger worden, gaat die individuele milieuwinst volledig te niet doordat we steeds meer kilometers afleggen. Bond Beter leefmilieu pleit daarom al jaren voor de invoering van een slimme kilometerheffing, een belasting op het gebruik in plaats van op het bezit van een voertuig. Dat zal zorgen voor een rationeler gebruik van de auto en in minder kilometers op de baan. De invoering van een kilometerheffing is alvast voor het vrachtverkeer opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

 

Slimme kilometerheffing