Week van het bos: 'Slechts 29% van de bosuitbreidingsdoelstelling gerealiseerd'

De deadline voor de realisatie 13.664 ha bijkomende bossen, zoals op genomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is verstreken. Er is echter slechts 3.894 ha bijkomend bos gerealiseerd, 29 % van de doelstelling. Dat blijkt uit de tweede Bosbarometer die de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) zondag 5 oktober heeft voorgesteld aan Vlaams milieuminister Hilde Crevits.

De voorstelling van de Bosbarometer paste binnen de Week van het Bos, die dit jaar van 5 tot 12 oktober liep. Thema dit jaar was 'bos en klimaat'. Daarmee wilden de organisatoren de focus leggen op het belang van bossen voor het beperken van de klimaatverandering. Bossen slaan heel wat koolstof op en voorkomen dat die in de atmosfeer terechtkomt. De Week van het Bos is een organisatie van het Agentschap voor Natuur en Bos en het VBV.

"Ontbossing in de tropen zorgt voor 20% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd," stelt Dieter Cuypers, coördinator van Groenhart vzw, een organisatie de ijvert voor het behoud en de aanleg van tropische bossen. "Bossen behouden is dus een belangrijk én goedkoop middel om de klimaatverandering tegen te gaan." 

"Maar toch houdt de Vlaamse Overheid vast aan haar inperking van de budgetten voor het promoten van duurzaam bosbeheer in de tropen," zegt Bert De Somviele, directeur van het VBV. "Het bestede budget in 2007 is het laagste budget in 6 jaar. Een gemiste kans, want het behoud van de bossen in de tropen is een heel belangrijk, goedkoop en efficiënt instrument in de strijd tegen klimaatsverandering."