Welke klimaatdoelstellingen ambieert Europa in 2030?

In oktober 2014 buigen de Europese staats- en regeringsleiders zich over het klimaat- en energiebeleid voor de periode tussen 2020 en 2030. Centraal staat de discussie over de hoogte van de doelstellingen en de inspanningsverdeling tussen de lidstaten. In dit dossier geven we toelichting bij het Europese klimaatpakket voor 2030 en verduidelijken we de visie van de milieubeweging op dit erg belangrijke dossier.

Bond Beter Leefmilieu pleit voor drie bindende, voldoende hoge doelstellingen voor emissiereducties, hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarnaast moet het klimaatbeleid beter geïntegreerd worden met het industrieel- en energiebeleid en zou de Europese emissiehandel hervormd moeten worden. Deze tekst richt zich in de eerste plaats op geïnteresseerden uit de achterban van de milieubeweging. Voor beleidsmakers hebben we meer specifieke voorstellen, waarvoor u met ons contact kan opnemen.

Klimaatbeleid