Ook de wetenschap vertelt ons dat we nu die omslag moeten maken. Anders riskeren we dat essentiële diensten die de natuur ons levert, zoals luchtzuivering of CO2-opslag, in gevaar komen. - ©  Wesley Poelman

Wereldwijde top voor meer biodiversiteit zet ook Vlaamse natuuruitdaging op scherp

Ook de wetenschap vertelt ons dat we nu die omslag moeten maken. Anders riskeren we dat essentiële diensten die de natuur ons levert, zoals luchtzuivering of CO2-opslag, in gevaar komen. - ©  Wesley Poelman

Wat Parijs is voor het klimaat, moet Kunming worden voor de natuur. In die Chinese stad vindt deze week de internationale top plaats over de Conventie voor Biologische Diversiteit. Dit natuurverdrag van de Verenigde Naties moet de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit stoppen en herstel mogelijk maken. Deze editie is extra belangrijk omdat er doelstellingen en acties worden vastgelegd voor de komende tien jaar, die vervolgens door de lidstaten moeten uitgevoerd worden. Belangrijkste strijdpunt: bescherm 30% van de aarde als natuur, met 2030 als deadline. 

No nature, no future

De internationale top vindt in twee delen plaats. Deze week is er een eerste virtueel overleg, omwille van corona. Eind april volgt dan het tweede deel, live met hoogwaardigheidsbekleders. Doel: het nieuwe biodiversiteitskader bepalen voor de komende 10 jaar. In lijn daarmee moeten er vervolgens bij ons op nationaal en Vlaams niveau nieuwe biodiversiteitsplannen worden opgesteld en uitgevoerd, met 2030 als deadline. Dit is dus hét moment om de switch te maken naar een natuurvriendelijke samenleving: 2021 en 2022 worden beslissende jaren voor de biodiversiteit. 

Ook de wetenschap vertelt ons dat we nu die omslag moeten maken. Anders riskeren we dat essentiële diensten die de natuur ons levert, zoals luchtzuivering of CO2-opslag, in gevaar komen. Onderzoek van de VN geeft aan dat wereldwijd meer dan 1 miljoen planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd zijn. Dat is volgens wetenschappers de ergste uitstervingsgolf sinds de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden uitstierven. Het goede nieuws: veel diersoorten zijn in staat zich te herstellen, als ze daar de kans toe krijgen. Als hun leefgebieden niet verder worden vernietigd, maar integendeel opnieuw groter worden en onderling weer beter verbonden worden.

Als je weet hoe lang het duurt om nieuwe natuurgebieden aan te duiden, dan moet het beleid de volgende tien jaar een serieuze versnelling hoger schakelen.

In eigen land is er veel werk op de plank. Onze manier van produceren en consumeren legt een uitzonderlijke grote druk op de natuur, door open ruimte vol te bouwen, natuur te versnipperen, landbouwgebieden te overbemesten,... Internationaal zorgt onze voetafdruk ervoor dat overal ter wereld nog steeds wordt ontbost en waardevolle natuur wordt omgezet in plantages voor gewassen die wij mee consumeren, zoals soja voor diervoeding of palmolie voor biodiesel. 

30 tegen 2030

In de ontwerp-documenten voor het VN-Verdrag wordt voorgesteld om ten minste 30 procent van land- en zeegebieden als natuur te beschermen, en ten minste 10 procent onder strikte bescherming te plaatsen, bijvoorbeeld als reservaat. Die internationale doelstelling staat nog ter discussie, maar positief is alvast dat België het 30x30-initiatief steunt. Ook Europa kende al haar steun toe.

Dit is geen vrijblijvend nummertje. In Vlaanderen bedraagt de oppervlakte onder effectief natuurbeheer een kleine 100.000 ha, minder dus dan 10% van de 1,3 miljoen ha die Vlaanderen groot is. Daar zou nog minstens 30.000 ha moeten bijkomen. De totale oppervlakte aan groene bestemmingen bedraagt in Vlaanderen iets meer dan 200.000 ha, dus ook lang geen 30% van de oppervlakte. Als je weet hoe lang het duurt om nieuwe natuurgebieden aan te duiden - eerder in de grootteorde van enkele honderden ha per jaar - moet het beleid de volgende tien jaar een serieuze versnelling hoger schakelen.

Wat Parijs is voor het klimaat, moet Kunming worden voor de natuur.

Nieuwe Biodiversiteitscoalitie vraagt politieke daden

Naar aanleiding van deze top slaan WWF, BOS+, Greenpeace, Natuurpunt en Natagora de handen in elkaar. De nieuwe Biodiversiteitscoalitie komt eerstdaags met een manifest naar buiten om de prioriteiten voor de natuur in België scherp te stellen. Aan onze politici om dringend en massaal te investeren in natuurbescherming. 

Natuurgebied

Meer over Natuurgebied