Als we zorgen dat onze basisinfrastructuur op orde staat, kunnen we daarop verder bouwen met hernieuwbare energie. - © George Becker

Werkgevers, havens & BBL: Vlaanderen moet vaart maken met Ventilus

Als we zorgen dat onze basisinfrastructuur op orde staat, kunnen we daarop verder bouwen met hernieuwbare energie. - © George Becker

Een coalitie van werkgevers, havens en Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de Vlaamse Regering knopen doorhakt over het Ventilusdossier, de hoogspanningsverbinding die stroom van windparken op de Noordzee naar consumenten en bedrijven in het binnenland zal brengen. We beseffen dat dit een moeilijk dossier is, maar Ventilus is noodzakelijk voor het klimaat én voor de groene economie in ons land.Om de sociale, economische en ecologische gevolgen van de klimaatverandering te beperken moet de EU klimaatneutraal zijn tegen 2050. Een essentieel puzzelstuk daarin is de verduurzaming van energie. Met name elektriciteit zal een grote rol spelen in het energiesysteem van de toekomst - denk maar aan elektrische wagens of aan warmtepompen. Daardoor zal de vraag naar groene stroom tegen 2050 verdubbelen, tot zelfs verdrievoudigen.

Op dit moment is offshore windenergie een van de meest efficiënte en betrouwbare vormen van hernieuwbare energie. De geplande windparken realiseren een netto-reductie van 3,9 miljoen ton CO2 per jaar. Het klimaateffect daarvan is even groot als ongeveer 300..000 voetbalvelden die met bomen worden beplant. Ventilus is noodzakelijk om de stroom via hoogspanningsnetwerken te kunnen transporteren, zodat de elektriciteit terechtkomt bij de eindverbruikers, en optimaal wordt benut op het moment dat ze wordt geproduceerd. Met het Ventilusdossier kan de Vlaamse regering het voorbeeld geven en tonen dat het haar menens is met de klimaatuitdagingen.

Het is absoluut noodzakelijk om de nieuwe verbinding landschappelijk goed in te passen, natuurgebieden te ontzien en zo veel mogelijk bestaande infrastructuur, zoals snelwegen, te volgen.

Belangrijk voor de groene economie

Vlaamse bedrijven zijn vandaag absolute pioniers in de offshore-economie. Het huidige competitieve voordeel voor Vlaanderen moet volop ondersteund worden. Het Ventilusproject zorgt er verder ook voor dat het zwakke elektriciteitsnet in West-Vlaanderen wordt versterkt, waardoor de elektrificatie van bedrijven en gezinnen daar mogelijk wordt. Ook voor de rest van het land zijn er extra voordelen: door de nieuwe hoogspanningsverbinding in te lussen in het bestaande net, kan bij incidenten op de bestaande infrastructuur een Europese stroompanne worden vermeden. Op de extra lus in het net kunnen nog bijkomende volumes windenergie aangesloten worden.

Gevoelige ingreep

Een nieuwe hoogspanningslijn aanleggen door West-Vlaanderen is een heel gevoelige ingreep, die onvermijdelijk een impact zal hebben op natuur, landschap en omwonenden. We begrijpen de lokale weerstand: niemand wordt warm van een hoogspanningslijn in zijn achtertuin. Dit ligt, ook politiek, zeer gevoelig.

Daarom is het absoluut noodzakelijk om de nieuwe verbinding landschappelijk goed in te passen, natuurgebieden te ontzien en zo veel mogelijk bestaande infrastructuur, zoals snelwegen, te volgen. Verder kunnen bestaande lijnen van een lager spanningsniveau ondergronds gelegd worden, zodat er netto geen toename is van bovengrondse leidingen. Daar zullen landschap en natuur wel bij varen. 

Dit vraagt om een lastige, maar noodzakelijke politieke beslissing. Het dossier laten liggen, is geen optie. Dit decennium bepalen we welke rol Vlaanderen in de toekomst zal spelen. Als we zorgen dat onze basisinfrastructuur op orde staat, kunnen we daarop verder bouwen.