Foto Erwin Derous

Zedelgem schonk haar inwoners een bos. En jouw gemeente?

Foto Erwin Derous

Gewapend met een schop, gieter en enthousiaste kroost, vinden mensen hun weg naar enkele kale weiden en akkers in Zedelgem. Daar staan boompjes klaar om in de grond geplant te worden. Het gemeentebestuur en Natuurpunt grepen hun kans om het Hoogveldbos uit te breiden en gingen voor de planning en sponsoring in zee met BOS+. Hun expertise kwam goed van pas. Binnen enkele jaren groeien de boompjes tot een mooi bos, waar spelende kinderen op zoek gaan naar die ene boom die ze zelf geplant hebben.

Zuurstof

Bossen doen wonderen. Voor het milieu, maar ook voor jij en ik. Ze schenken ons rust en zuurstof, een plek om te ravotten. Toch is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s in Europa. Het snakt naar meer bos. En dan zijn boomplantacties essentieel.

Dat wist ook het gemeentebestuur van Zedelgem. “In onze deelgemeente Veldegem werd het privaat bos Hoogveld te koop aangeboden”, vertelt Isabelle Vackier van de gemeentelijke milieudienst. “Daar hoorden ook een aantal percelen akker en weiland bij, grotendeels gelegen in natuurgebied. Dankzij een samenwerking met Natuurpunt konden we het volledige domein aankopen. De akkers en weilanden werden aangekocht via de bebossingssubsidie van de Vlaamse overheid, met de bedoeling het bos Hoogveld stevig uit te breiden.”

10 miljoen bomen

"Dankzij een samenwerking met Natuurpunt konden we het volledige domein aankopen."
Isabelle Vackier, milieudienst Zedelgem

De gronden zijn aangekocht. Nu nog bomen planten. Daarvoor konden het gemeentebestuur en de Natuurpuntafdeling van Zedelgem rekenen op de hulp en expertise van BOS+. “Met onze campagne 10 Miljoen Bomen wil BOS+ tegen 2020 maar liefst 10 miljoen bomen aanplanten”, vertelt Sander Van Daele, projectmedewerker 10 Miljoen Bomen. “Dat is goed voor 2.500 hectare nieuw bos in Vlaanderen en ongeveer 5.000 hectare in de tropen. Een stevige klus, maar met wat hulp van gemeentebesturen, bedrijven en andere grondeigenaars, lukt het zeker en vast. We zijn dan ook blij om samen te kunnen werken met de gemeente Zedelgem en Natuurpunt.”

Aanplantingsplan en sponsoring

Die samenwerking kwam niet helemaal uit de lucht vallen. “In het verleden werkten we al goed samen met BOS+ voor de aanplanting van het Kom-op-tegen-Kanker-bos en het project Korte Omloophout”, zegt Isabelle Vackier. “Ook nu kon ik op mijn beide oren slapen. BOS+ werkte samen met Natuurpunt een aanplantingsplan uit voor alle te bebossen stukken en gaf aanwijzingen aan onze groendienst voor de uitvoering van het plan. Verder ging BOS+, samen met de gemeente, op zoek naar lokale bedrijven die de bosaanplant wilden sponsoren. Hierdoor kwam er binnen de gemeente een erg breed draagvlak voor bos. De hele sponsoring werd tot in de puntjes geregeld. Door geïnteresseerde bedrijven door te verwijzen naar BOS+, konden we gerust zijn dat het sponsorgeld ten goede kwam aan meer bos in Zedelgem.”

Kers op de taart

"In het verleden werkten we al goed samen met BOS+ voor de aanplanting van het Kom-op-tegen-Kanker-bos en het project Korte Omloophout."
Isabelle Vackier, milieudienst Zedelgem

Kers op de taart waren de grote boomplantacties. Die nam Natuurpunt Zedelgem voor haar rekening. Inwoners werden opgetrommeld. Gewapend met een schop kwamen ze van overal, klaar om hun steentje bij te dragen aan meer bos in Zedelgem. Ook pasgeboren Zedelgemenaartjes kregen hun eigen boompje. “De inwoners waren erg enthousiast. Heel wat mensen kwamen helpen planten, de sfeer was er altijd goed.”

Gerust gemoed

“Ik kan andere gemeentebesturen alleen maar aanraden om in zee te gaan met BOS+”, zegt Isabelle Vackier. “Geen of onvoldoende expertise in huis? Niet genoeg geld? Geen enkel probleem, zij regelen het voor jou. Daar zijn we erg dankbaar voor. Enkel de communicatie naar onze inwoners namen we voor onze rekening. Voor de rest was het genieten van zo veel bedrijvigheid en enthousiasme bij onze inwoners en sponsorende bedrijven.”

En nu? Nog even geduld hebben. Binnen enkele jaren groeien de boompjes uit tot een mooi bos, waar spelende kinderen op zoek gaan naar die ene boom die ze zelf geplant hebben.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Gemeente voor de Toekomst.

Samen van onze steden en gemeenten bruisende, groene en fijne plekken maken. Daar zet Gemeente voor de Toekomst op in. Ben je geëngageerd en wil je vooruitgang boeken? Als burger, onderneming of bestuur? Alle nieuws, inspiratie en wie kan helpen, vind je op onze website.

BOS+ Natuurpunt Gemeente voor de Toekomst