Zeven miljoen doden door luchtvervuiling

In 2012 zijn wereldwijd zeven miljoen mensen overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Globaal zijn die zeven miljoen slachtoffers een verdubbeling van eerdere schattingen. De risico’s door luchtvervuiling zijn veel groter dan de WGO vroeger inschatte. Vooral het aantal hartziektes en beroertes als gevolg van luchtvervuiling blijkt op basis van nieuwe onderzoeken veel hoger te liggen dan eerder gedacht. De WGO noemt de nieuwe cijfers zelf “schokkend en verontrustend”.

Het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC), een gespecialiseerd agentschap van de WGO, classificeert luchtvervuiling sinds oktober 2013 als kankerverwekkend. Volgens het IARC zijn er duidelijke bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. Ook hierdoor wordt het aantal doden door luchtvervuiling door de WGO hoger ingeschat dan voorheen. 

 

Luchtkwaliteit