Zo maken we een buffer tegen de volgende waterbom

Maak van water opnieuw een centraal aandachtspunt in alle beleidsprocessen en planvorming en gebruik natuur, bodem en landschap als een kostenefficiënte oplossing - © Erik Witsoe

Zo maken we een buffer tegen de volgende waterbom

Maak van water opnieuw een centraal aandachtspunt in alle beleidsprocessen en planvorming en gebruik natuur, bodem en landschap als een kostenefficiënte oplossing - © Erik Witsoe

De watersnood in België vorige zomer heeft ons stevig met de neus op de feiten gedrukt: Vlaanderen ontsnapte maar op het nippertje aan de rampspoed. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF roepen de Vlaamse regering op om onze regio met spoed klimaatrobuuster in te richten en formuleren 31 concrete maatregelen. Rode draad: maak van water opnieuw een centraal aandachtspunt in alle beleidsprocessen en planvorming en gebruik natuur, bodem en landschap als een kostenefficiënte oplossing.

Voor het toekennen van de ‘31 maatregelen’ vertrokken de organisaties vanuit het geografisch landschap van Vlaanderen. De weg van het water van bron tot monding toont waar beleidsmakers moeten optreden. Het ingrijpen zal overal moeten gebeuren: van de Kempen, door de valleigebieden, langs de steden tot aan de kust. Per gebied hebben Natuurpunt, BBL en WWF zowel ‘quick wins’ als maatregelen opgelijst die iets meer tijd vergen. Beiden zijn echter even belangrijk.

5 prioriteiten voor een veiliger en klimaatrobuust Vlaanderen

  1. Elke stad en gemeente neemt een onthardingsambtenaar onder de arm, zodat regenwater ook in stedelijk gebied een weg naar de ondergrond vindt.
  2. Vlaanderen herstelt alle gedegradeerde en verdwenen wetlands in groene bestemmingen. Dat zijn gebieden die sowieso al bestemd zijn om er natuur te ontwikkelen. Zulke waterrijke gebieden zijn de ideale sponzen voor het opvangen en vasthouden van regenwater.
  3. Vlaanderen richt een infiltratiebonus in waardoor burgers en bedrijven die regenwater op eigen terrein infiltreren, financieel beloond worden via hun waterfactuur.
  4. Vlaanderen werkt de juridische obstakels weg die de principes van de Blue Deal en andere klimaat(adaptatie)plannen regelrecht tegenwerken. 
  5. Vlaanderen past het “Duin voor Dijk-principe” toe op alle stranden, behalve waar het echt niet mogelijk is (nu is het omgekeerd).

Onze samenleving zal niet volledig beschermd zijn tegen toekomstige waterbommen, maar de maatregelen zullen er wél voor zorgen dat Vlaanderen een stevige buffer bouwt tegen overstromingen, droogte, zeespiegelstijging en noodweer. Kortom: een schokdemper die heel wat menselijk en materieel leed kan tegengaan. 

De ondertekenende organisaties gaan ook graag in gesprek met het speciaal opgerichte expertenpanel onder leiding van de Nederlandse watergezant Henk Ovink. Zij treden deze zomer zelf met maatregelen naar buiten.

Tot slot ontslaat een aanpassingsbeleid ons land niet van stevige investeringen in emissiereductie, meer als vandaag. Recente rapporten van het klimaatpanel van de Verenigde Naties tonen aan dat ook België veel meer moet doen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller we daar de vruchten van plukken.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen WWF Natuurpunt Water voor later De Watercoalitie

Meer over Beleidsplan Ruimte Vlaanderen