Zonevreemde bossen nog niet gered

Vorige week keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed over het al jarenlang aangekondigde reddingsplan voor zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die niet gelegen zijn in een groene bestemming. In totaal gaat het om 63.000 ha. Ongeveer 12.000 ha daarvan is ecologisch zeer waardevol, het zijn volgroeide bossen met een rijke biodiversiteit. En daarvan liggen er 2.000 ha in woon- of industriegebied, die ten allen tijde gekapt kunnen worden om te verkavelen. 

De Vlaamse regering zal nu onderzoeken of deze 2.000 ha meest bedreigde en meest waardevolle bossen groen kunnen ingekleurd worden. Daarvoor zal de administratie eerst een screening uitvoeren, daarna zal de Vlaamse regering bekijken of het ‘maatschappelijk verantwoord’ is om deze bossen ook als bos in te kleuren en definitief te beschermen. Het plan van aanpak blijft vooralsnog dus zeer voorwaardelijk. Er is ook geen budget voor voorzien. Bovendien duurt een bestemmingswijziging ongeveer één jaar, waardoor de echte beslissingen (en de kosten) voor de volgende regering zijn.

Verder besliste de Vlaamse regering om de regels voor het ontbossen aan te scherpen en wordt de boscompensatie in een aantal gevallen strenger.  Dat zal op korte termijn wel al vruchten afwerpen.

Bossen