Slimme ruimtelijke ordening, een hefboom voor klimaatvriendelijke buurten

20 mei 2021

Connect2Change is ons jaarlijkse netwerkevent waarop we changemakers samenbrengen, ideeën uitwisselen en samen nieuwe plannen smeden. Omdat dit een feestjaar is, maken we er een speciale editie van, met boeiende online sessies verspreid over het jaar. Die bovendien helemaal gratis zijn. Iedereen die werkt aan een duurzaam Vlaanderen is welkom: organisaties, beleidsmakers, ondernemers, academici... Schrijf je gratis in!

In “Slimme ruimtelijke ordening, een hefboom voor klimaatvriendelijke buurten,” werd er positief vooruitgeblikt op de toekomst van ruimtelijke ordening. Want: 

  • België is kampioen in lintbebouwing, ruimtelijke wanorde en het afvoeren van kostbaar water 

Maar (wij citeren onze sprekers):

  • Iedereen weet dat het anders moet, en dat het anders kan 
  • Er zijn nu al gemeenten die eerst kijken naar open ruimte en dan pas naar woonprogrammatie
  • De 15-minuten stad met nabijheid als troef blijkt enorm succesvol 
  • Bedrijven worden verplicht hun steentje bij te dragen aan de duurzame transitie
  • We hebben de kwaliteiten van open ruimte leren waarderen 
  • De drempelvrees van lokale besturen wordt stilaan overwonnen met goede voorbeelden 

Herbekijk het verhelderende gesprek hier:

 

Sprekers

Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu)

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu leidt de gesprekken in goede banen. Voor hem kent ruimtelijke ordening geen geheimen meer. Betonstop, kernversterking of de kostprijs van onze versnipperde bebouwing? Erik bijt zich er al 2 decennia in vast. Hij blikt terug op de afgelopen 50 jaar en licht toe hoe Vlaanderen het land van lintbebouwing en ruimtelijke wanorde werd. 

Serge de Gheldere (Futureproofed Cities)

Klimaatambassadeur voor Al Gore, voorzitter van de Klimaatzaak, CEO van adviesbureau Futureproofed Cities: Serge de Gheldere is het allemaal. Hij is een begenadigd spreker, toekomstdenker en optimist, die de klimaatverandering als dé grootste businessopportuniteit van onze tijd ziet. Hij begeleidt klimaatplannen van gemeenten en put daarvoor uit de ervaringen van 140 lokale besturen verspreid over Europa. Ruimtelijke ordening is daarbij een belangrijke sleutel om de klimaatdoelstelling te behalen. 

Els Terryn (Voorland)

Els Terryn is zaakvoerder van Voorland, een bureau voor ruimtelijke planning. Voorland is zeer sterk in het opmaken van vooruitstrevende toekomstplannen die ook realiseerbaar zijn in de praktijk. Els Terryn ziet open ruimte als ‘het groene goud’ en koppelt daar verschillende voorbeeldprojecten aan, zoals de selectieve ontharding van autowegen en landbouwsites. 

Lieven Symons (Waterland)

Lieven Symons is de bezieler van Waterland, een nieuwe doe- en denktank die zich inzet voor gezonde waterlopen. Ook zet hij zich dagelijks in voor Laboruimte, een laboratorium voor complexe ruimtelijke vraagstukken van Departement Omgeving. Als open ruimte het groene goud is, dan is water ‘het blauwe goud’. Lieven Symons toont aan dat waterlopen een rol spelen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, recreatie en leefkwaliteit

Tim de Keyser (Lidl)

Tim de Keyser is hoofd filiaalbouw en duurzaamheidsambassadeur bij Lidl. Hij vertelt hoe de retailer ambitieuze duurzame doelstellingen rond bouw en openbare ruimte verzoent met de Vlaamse realiteit van lintbebouwing en baanwinkels. Hij toont voorbeelden van slim en duurzaam ruimtegebruik zoals winkels met daarboven appartementen of met een groentetuin op het dak. 

Connect2Change wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, met steun van: