Kan je als burger het milieubeleid veranderen?

10 juni 2021

Connect2Change is ons jaarlijkse netwerkevent waarop we changemakers samenbrengen, ideeën uitwisselen en samen nieuwe plannen smeden. Omdat dit een feestjaar is, maken we er een speciale editie van, met boeiende online sessies verspreid over het jaar. Die bovendien helemaal gratis zijn. Iedereen die werkt aan een duurzaam Vlaanderen is welkom: organisaties, beleidsmakers, ondernemers, academici... Schrijf je gratis in!

Een poll aan het begin van het webinar maakt al veel duidelijk: we ondertekenen vaak petities om onze stem te laten horen. Maar dan is het meestal al te laat en reageren we uit verontwaardiging. Wat kunnen jij en ik doen om het klimaatbeleid te beïnvloeden nog vóór de beslissingen gemaakt worden? En hoe kan het dat er zo veel aandacht is voor het klimaat, maar onze uitstoot toch blijft stijgen en biodiversiteit blijft dalen? 

Onze sprekers gaven antwoorden op prangende vragen en legden uit in welke situatie we ons nu bevinden. Burgers kunnen een grote rol spelen in het beïnvloeden van het beleid, zoveel is duidelijk na het webinar. Begin met deze tips van de experts:

  • “Stop niet met te kijken naar je eigen omgeving, en stop niet met verontwaardigd te zijn.” - Ignace Schops (Klimaatzaak)
  • “Stap naar je overheid - lokaal, regionaal of nationaal-  en dring aan op actie. De overheid is er meer ontvankelijk voor dan enkele jaren geleden.” - Jef Van Laer (Scivil)
  • “Het engagement van burgers beperkt zich vaak tot het tekenen van petities, maar dan is de beslissing meestal al gevallen. Vraag aan je lokale bestuur hoe ze participatie met hun burgers willen organiseren, dat is een mechanisme om inspraak te hebben nog voor de beslissing genomen wordt.” - Aline Muylaert (CitizenLab)

Nood aan wat duiding en context? Bekijk het hele webinar! 

Sprekers

Ignace Schops (Klimaatzaak)

Ignace Schops is tot ver buiten de landsgrenzen bekend voor het opzetten van een economisch rendabel model voor het eerste nationaal park in België. Als vicevoorzitter van de Klimaatzaak weet hij als geen ander wat de impact van een juridische actie op het beleid kan zijn. De Klimaatzaak is met 65.000 burgers de grootste rechtszaak in België ooit. Ze vragen een ambitieuzer klimaatbeleid, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Meer en meer vormt de rechtbank het milieubeleid. Een positieve evolutie, of net niet? 

Aline Muylaert (CitizenLab)

Aline Muylaert is co-founder van participatieplatform CitizenLab en prijkte recent in de lijst Forbes 30 under 30 Europe in ‘Law & Policy’. CitizenLab ondersteunde al meer dan 200 steden en organisaties in ruim 15 landen om de stem van de burger te laten horen. Zo laten zij overheden hun burgers beter begrijpen. Aline vertelt enthousiast over welke rol de burger kan spelen in (lokaal) beleid.

Jef Van Laer (Scivil)

Jef Van Laer werkt als adviseur voor Scivil, het Vlaamse kenniscentrum voor burgerwetenschap. Citizen science of burgerwetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat vrijwilligers uitvoeren, vaak samen met wetenschappers. Het project Curieuzeneuzen, dat de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen in kaart brengt, is een typisch voorbeeld van wat burgerwetenschap is en teweeg kan brengen. De data en inzichten die burgerwetenschap verzamelt, kunnen beleidskeuzes sturen. Verder zorgt het ook voor een sterkere betrokkenheid van de burger bij het beleid.

Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu)

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu leidt deze namiddag in goede banen. Erik gaat al twee decennia het gesprek met beleidsmakers aan. Hij zette het Verdrag van Aarhus mee op de kaart in België. Openbaarheid van milieu-informatie, recht op inspraak en toegang tot de rechtbank zijn de drie hefbomen in het Verdrag die de burger helpen om het milieubeleid te veranderen. Hij blikt terug op de afgelopen 50 jaar en licht toe hoe burgers en milieubeweging deze instrumenten kunnen inzetten om de natuur een stem te geven.

Connect2Change wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, met steun van: